Przemysław Jura
Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych (INES), Koordynator zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I). Ponadto aktywny Anioł Biznesu, jako indywidualny inwestor kapitałowy finansuje oraz rozwija projekty inwestycyjne na wczesnym etapie rozwoju. Ekspert w dziedzinie inżynierii finansowej, inwestycji kapitałowych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw. Członek zarządu oraz rad nadzorczych kilku spółek prawa handlowego oraz fundacji. Sekretarz Komitetu Współpracy Nauki i Biznesu Krajowej Izby Gospodarczej w kadencji 2012-2013.Ekspert zewnętrzny Śląskiej Rady Innowacji istniejącej przy Marszalku Województwa Śląskiego.

 10.00 - 10.30 Jak zdobyć kapitał na start-UP i w co inwestują Anioły Biznesu w Polsce?

 

Adam Zakrzewski
Dyrektor Biura Obsługi Inwestora w Urzędzie Miasta Torunia. Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Jest również absolwentem studiów podyplomowych Prawa Handlowego oraz Organizacji i Zarządzania dla Kadr Kierowniczych na UMK w Toruniu. Wieloletnie doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji zagranicznych oraz zarządzania finansami przedsiębiorstw zdobywał m.in.: w BSO Polska (British Sugar Overseas) oraz Krajowej Spółce Cukrowej „Polski Cukier S.A.

 

10.30 - 11.00 Toruń miastem przedsiębiorczych

 

Sylwia Różycka-Jaroś
Dr nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt w Zakładzie Prawnych i Społecznych Badań Integralnokulturowych Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo zajmuje się problematyką praw dzieci i kobiet. Od trzynastu lat członkini najstarszej organizacji kobiecej w Polsce – Ligi Kobiet Polskich, w której pełni funkcję Wiceprzewodniczącej. Zawodowo w latach 2004-2006 była Wicedyrektorem ds. Administracji w przedsiębiorstwie Malma Sp.z o.o. oraz konsultantem Zarządu ds. Prawnych Browaru Braniewski Sp. z o.o. W kolejnych latach pełniła funkcję Dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego w firmie Rewitalizacja Sp. z o.o., a następnie Kierownika Działu Informacji i Przepisów w Zarządzie Transportu Miejskiego w Warszawie. Obecnie Prezes Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet.

11.00 - 11.30 Jak wykorzystać potencjał kobiet i osiągnąć sukces w biznesie?

 

Tomasz Kurek
Członek Zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. Przedsiębiorca, trener biznesu i konsultant z kilkuletnim doświadczeniem menedżerskim w organizacjach pozarządowych i firmach. Specjalizuje się w przygotowaniu długofalowych strategii rozwoju z wykorzystaniem narzędzi myślowych Teorii Ograniczeń oraz w ich realizacji w oparciu o zarządzanie projektami. Dyrektor Departamentu Inwestycji oraz członek zarządu Agencji Rozwoju Innowacji S.A. W ciągu kilku lat przeprowadził liczne szkolenia na uczelniach wyższych z zakresu zarządzania strategicznego, zarządzania projektami oraz pozyskiwania środków zewnętrznych na innowacyjne projekty. Absolwent stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania projektami w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

12.30 - 13.00 Strategie komercjalizacji wiedzy - czyli jak zarabiać na technologii?

 

Zygmunt Jaczkowski
Prezes Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu, Prezes Zarządów: Przedsiębiorstwa Energetycznego Brun-Pol oraz firmy budowlano-deweloperskiej Nova-Tor Development. Jako prezes IPH w Toruniu jest zaangażowanie w sprawy samorządu gospodarczego i rozwój przedsiębiorczości w regionie. Aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy mające na celu pomoc młodym przedsiębiorcom. Jest członkiem Rady Prezydenta Torunia i Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 

 

 

13.00 - 13.30 Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu jako partner przedsiębiorczych

 

Ewelina Hutmańska
Wiceprezes Zarządu w firmie Capital – Europejski Consulting Inwestycyjny Sp. z o.o., zajmującej się doradztwem w zakresie finansów. Od dwóch lat związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych w zakresie kierowania projektem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie informatycznej, gdzie kierowała rozwojem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem. Ekspert w zakresie zarządzania i badania relacji z klientem, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania sprzedażą oraz budowania strategii komunikacyjnej firm. W swojej kilkuletniej karierze przeprowadziła wiele szkoleń w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Autorka kilku artykułów eksperckich z zakresu budowania relacji w biznesie. Absolwentka Akademii Ekonomicznej
w Katowicach o specjalizacji komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym.
 

13.30 - 13.50 Dotacje na innowacje w województwie kujawsko-pomorskim

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019