Goście o IV Forum Gospodarczym InvestExpo

 

Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach:

„Forum Gospodarcze, które dotyczy szeroko pojętego problemu inwestowania, jest znakomitą okazją do przepływu informacji o różnego rodzaju narzędziach, które mogą wzmocnić potencjał inwestycyjny przedsiębiorców naszego regionu. Myślę, że eksperci, którzy tutaj występują przekazują szereg informacji , które są pewnego rodzaju uogólnieniem,  dostępem do nowych doświadczeń, do nowych wyzwań. Generalnie Forum niezwykle potrzebne dlatego, że bez inwestycji nie ma rozwoju, a w związku z tym jeżeli chcemy, żeby firmy – szczególnie tego sektora małej i średniej przedsiębiorczości - się rozwijały to one muszą po prostu nauczyć się inwestować.

Skala przedsięwzięcia jest wielokrotnie większa od parogodzinnych spotkań – po pierwsze dwa dni, po drugie ponad 300 uczestników, ponadto ilość paneli, zakres podejmowanych problemów inwestycyjnych, bo to i Specjalna Strefa Ekonomiczna, i inwestycje w ogóle, inwestycje w nowe technologie, innowacje, Anioły Biznesu. Ta komplementarność obszaru, który jest tu poruszany jest olbrzymia i w związku z tym to wyróżnia Forum Gospodarcze na tle innych przedsięwzięć organizowanych nie tylko w naszym regionie”.

 

  Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów:

„IV Forum jest niewątpliwie okazją do spotkania się naszych lokalnych małych i średnich przedsiębiorców, którzy czasami potrzebują wsparcia, czy to merytorycznego czy też finansowego. Na tym Forum jest właśnie do tego okazja, by pozyskać ciekawe informacje, z różnych źródeł, w tym również tych ministerialnych na najwyższym szczeblu, ale również informacji , które często przydadzą im się, by sięgać po właściwe środki i realizować swoje pomysły i cele, które im przyświecają natomiast brakuje im wiedzy i doświadczenia , żeby móc je zrealizować”.

 

Jerzy Małkowski, Związek Banków Polskich:

„Sam region śląski przejawia określone trendy rozwojowe i w związku z tym właśnie w tym regionie przedsiębiorczość ma tak duże znaczenie.   Dlatego też jestem przekonany, że upowszechnianie postawy przedsiębiorczej, zwłaszcza wśród młodych ludzi, jest właśnie tu, na Śląsku, tak bardzo ważne.  Mając to na uwadze, traktuję Forum Gospodarcze InvestExpo jako sposób wytyczania drogi właściwego postępowania, w szczególności dla młodych, początkujących działaczy gospodarczych. Bardzo dobrze temu służy zarówno upowszechnianie wiedzy o funkcjonowaniu  Aniołów Biznesu, jak też przedstawianie ekonomicznych  tendencji regionalnych.”

 

  Marcin Michalik, Wiceprezydent Miasta Chorzów ds. Gospodarczych:
„To świetne miejsce do wymiany informacji pomiędzy samorządowcami różnych szczebli, a także firmami, które opiekują się przedsiębiorczością, parkami technologicznymi a także samymi firmami. Mieliśmy tu również przedstawicieli szkolnictwa wyższego. To jest wręcz unikatowe połączenie wszystkich możliwych dziedzin życia gospodarczego”.

 


Bartosz Świdziński, Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych  S.A. w Warszawie:

„Wszystkie konferencje, które mają na celu przedstawienie przedsiębiorcom możliwości, czy w zakresie pozyskiwania finansowania czy już alokowania nadwyżek finansowych są bardzo cennymi inicjatywami i zwiększają świadomość biznesową, co jest szczególnie ważne w okresie niesprzyjających warunków rynkowych.   Projekty, które dają możliwość bezpośrednich spotkań i wymiany informacji pomiędzy stroną finansującą,  a stroną, która szuka finansowania na rozwój lub działalność bieżącą są pewnego rodzaju pomostem sprzyjającym wymianie wiedzy i  możliwości realizacji ciekawych pomysłów biznesowych.   Dlatego jestem zwolennikiem tego typu inicjatyw”.

 

Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej:

„Takie spotkania są potrzebne, z różnych powodów. Nawet socjotechnicznie to traktując są czasami rodzajem zaworu bezpieczeństwa.  Zarządzający, a także stanowiący prawo o rozporządzaniu naszym majątkiem publicznym, czyli samorządy mają kolejną okazję wysłuchania opinii   o tym jak to robią. Mam nadzieję, że zechcą z tego korzystać, bo samo wypowiedzenie jak zwykle nic nie daje. A więc zdecydowanie tego typu inicjatywy są potrzebne”.

 

 

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019