I FORUM GOSPODARCZE INVESTEXPO


 

W dniach 18-19 czerwca b.r. w hotelu Monopol w Katowicach odbyło się Pierwsze Forum Gospodarcze InvestExpo 2009 pod tytułem "Sytuacja na rynku finansowym w warunkach kryzysu gospodarczego". Forum było jednym z największych tego typu wydarzeń w południowej Polsce i stanowiło odpowiedź na oczekiwania  podmiotów gospodarczych, instytucji publicznych i osób fizycznych zainteresowanych aktualną sytuacją gospodarczą w Polsce i na świecie. Eksperci Forum zaproponowali przedsiębiorstwom i instytucjom sposób postępowania w dobie aktualnego kryzysu gospodarczego, a także wskazali wszelkie instrumenty łagodzące lub niwelujące sytuacje kreowane przez obecną sytuację na rynkach finansowych.

Podczas Forum eksperci z dziedziny finansów i inwestycji przedstawili wiele aspektów dzisiejszego kryzysu. Podczas wykładów, prezentacji i paneli dyskusyjnych poruszane były następujące tematy:

  1. Kryzys i spowolnienie gospodarcze, a rynek finansowy
  2. Zarządzanie należnościami w dobie kryzysu gospodarczego
  3. Inwestycje finansowe inwestorów indywidualnych - szanse i zagrożenia
  4. Zarządzanie ryzykiem walutowym w sytuacji dużej niestabilności rynku finansowego
  5. Rynek kredytów - stan obecny i perspektywy
  6. Instrumenty łagodzące skutki kryzysu
  7. Sytuacja na rynku kredytów dla przedsiębiorstw
  8. Skutki kryzysu dla polskich przedsiębiorstw

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników forum odbywało się w dwóch modułach organizacyjnych:

  • moduł/część edukacyjna,
  • moduł/część targowa

Forum stanowiło również doskonałą okazję do szczegółowych dyskusji, nawiązania przyszłościowych kontaktów i znalezienia wspólnie metod wyjścia z kryzysu gospodarczego. Powstała platforma wymiany myśli i poglądów pomiędzy praktykami aktywnie funkcjonującymi na rynku, teoretykami i osobami mającymi realny wpływ na kształt polskiej gospodarki.

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019