IV FORUM GOSPODARCZE INVESTEXPO

     

 

W dniach 20-21 marca 2012 roku w Hotelu Arsenal Palace Chorzowie odbyła się czwarta edycja Forum Gospodarczego InvestExpo pod hasłem: „Wiedza. Biznes. Finanse”. Głównym celem przedsięwzięcia było wskazanie kluczowych obszarów współpracy pomiędzy środowiskami nauki, biznesu i finansów, będących inspiracją dla kreatywnego wytyczania nowych ścieżek rozwoju sektora MŚP.

Forum skupiło przedstawicieli świata polityki, gospodarki, ekonomii i finansów, mediów, władze samorządowe oraz środowisko naukowe i akademickie. Wśród gości znaleźli się m.in.: Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego, Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów, Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Kazimierz Górki, Prezydent Sosnowca, Marcin Krupa, Wiceprezydent Miasta Katowice, Jacek Błoński, Szef Lewiatan Business Angels, Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, czy Jacek Frejlich, Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego. Przedsięwzięcie, skierowane do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zgromadziło blisko 300 osób.

Tematami IV szczytu biznesowego, budzącymi ogromne zainteresowanie i stającymi się przedmiotem ożywionych dyskusji, były:

- Anielskie inwestycje wsparciem dla MŚP – temat, który został poświęcony Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja, przybliżając m.in. najnowsze trendy inwestycyjne Aniołów Biznesu.                                   

- Polska - stabilny rynek dla inwestorów?, którego głównym celem była diagnoza potencjału inwestycyjnego województwa śląskiego, inwestycje w innowacje czy przybliżenie narzędzi emisyjnych wspomagających skuteczność finansowych rozwiązań wsparcia dla biznesu.

- Kobieta – biznes – finanse, który został poświęcony przede wszystkim roli kobiet w innowacyjnej gospodarce, oraz kreowaniu wizerunku w biznesie.

- Innowacyjne technologie w działalności MŚP - współpraca sektora nauki i biznesu, gdzie główny akcent został położony na nowoczesne źródła finansowania innowacji dla MŚP, impulsy rozwojowe dla firm innowacyjnych czy innowacje oraz i ich wpływ na rozwój MSP.

- Rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu orz Marketing i PR w biznesie

 

Ponadto Forum Gospodarczemu towarzyszyło spotkanie pomysłodawców z Aniołami Biznesu oraz spotkanie Stowarzyszenia Association of Business Angels Network - ABAN, które umożliwia wielopłaszczyznową współpracę podmiotów rynku early-stage w Polsce.

 

Forum Gospodarcze InvestExpo z roku na rok wzbudza coraz większe zainteresowanie wśród przedsiębiorców sektora MŚP. Skupia ono bowiem w jednym miejscu – z jednej strony - wysokiej klasy ekspertów, praktyków, inwestorów, którzy dzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami, specjalistyczną wiedzą, wskazując i podpowiadając jak osiągnąć sukces, umocnić pozycję rynkową przedsiębiorstwa i zbudować jego przewagę konkurencyjną. Z drugiej zaś – przedsiębiorców, innowatorów poszukujących wsparcia we wdrożeniu i rozwoju własnych innowacyjnych, dobrze rokujących biznesów. Forum stanowi zatem doskonałą płaszczyznę wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów, stając się niepowtarzalną szansą na pozyskanie wartościowych kontaktów biznesowych, które mogą zainicjować owocną współpracę. Forum Gospodarcze tworzy właściwą aurę oraz klimat wzajemnego zaufania tak potrzebnego do budowania podstaw uczciwego, wiarygodnego i odpowiedzialnego biznesu.

 

Chcielibyśmy podziękować naszym patronom honorowym, merytorycznym i medialnym, oraz partnerom
za wsparcie i pomoc w organizacji Forum.

Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję, że był to czas owocnych spotkań, nawiązywania nowych relacji biznesowych, których rezultatem będzie rozpoczęcie satysfakcjonującej współpracy.

Pozostajemy z nadzieją, iż za rok, w tak równie znamienitym i licznym gronie przyjdzie nam się spotkać, by wspólnie móc zmierzyć się z aktualnymi wyzwaniami, przed jakimi stoi zarówno śląska, jak i polska przedsiębiorczość.


 

IV Forum Gospodarcze InvestExpo - Galeria
http://biznesturystykasrodowisko.netai.net/2012/03/28/zakonczylo-sie-iv-forum-gospodarcze-investexpo/#more-857
materiały udostępnione dzięki uprzejmości Pani Krystyny Urbańczyk, PPHU DUET Krystyna Urbańczyk (Fot. Wiesław Urbańczyk)

 

Relacja z pierwszego dnia IV Forum Gospodarczego InvestExpo
http://www.youtube.com/watch?v=_VOPwleyHlY
(materiał udostępniony dzięki uprzejmości Telewizji Interaktywnej COMTV.pl)

 

Materiały konferencyjne do pobrania:

1. Wizerunek firmy i jej lidera jako podstawy budowania wartości firmy. Szymon Sikorski, Specjalista ds. komunikacji i strateg w Agencji PR Publicon Sp. z o.o.

2. Doradztwo w pozyskaniu wsparcia finansowego dla innowacyjnych przedsiębiorstw. Marcin Jaroś, Ekspert CAPITAL-ECI ds. pozyskiwania wsparcia kapitałowego dla przedsiębiorstw.

3. Ochrona informacji prawnie chronionych. Korzyści i obowiązki. Artur Górecki, Prezes Zarządu STANDARDER Sp. z o.o.

4. Kreowanie wizerunku w biznesie. Małgorzata Ruprich, Ekspert Akademii Kreowania Wizerunku.

5. Model funkcjonowanie Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja (PSAB-I). Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja.

6. Rola ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy o SOB. Ks. dr Grzegorz Polok, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.

7. Efekty wdrażania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w województwie śląskim. Anna Bobka-Adwent, Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

8. Siła kobiet w biznesie. Izabela Kielczyk, Ypsilon Media

 

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019