HISTORIA INVESTEXPO BUSINESS MEETING

Dotychczas odbyły się dwie edycje spotkań InvestExpo Business Meeting: wiosenna oraz jesienna w 2011 roku. W ich ramach eksperci InvestExpo odwiedzili Wrocław, Warszawę, Kraków, Gdańsk oraz Zieloną Górę. Tematyka dotychczasowych spotkań poruszała w szczególności kwestię finansów i inwestycji w odniesieniu do różnych dziedzin. Jednocześnie właśnie ten przegląd dziedzin rzucił światło na preferencje zgłaszane przez uczestników, co zaowocowało ukierunkowaniem nowej edycji na wybrane branże.

W ramach dotychczasowych Business Meeting zainteresowanie i poparcie dla realizowanych działań wykazało wiele instytucji takich jak Parlament Europejski, Ministerstwo Gospodarki, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, czy Krajowa Izba Gospodarcza, które objęły Patronat Honorowy nad przedsięwzięciami. Ponadto Partnerami wydarzeń były m.in. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Instytut Wiedzy i Innowacji oraz Fundacja Rozwoju i Innowacyjności.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami wydarzeń InvestExpo Business Meeting 2011.

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2021