III FORUM GOSPODARCZE INVESTEXPO


 

Polska gospodarka to nie tylko duży przemysł, państwowe zakłady produkcyjne, wielkie sieci handlowe, ale przede wszystkim setki tysięcy drobnych przedsiębiorców, które nakręcają koniunkturę gospodarczą i tworzą duży rynek pracy. Małe i Średnie Przedsiębiorstwa w warunkach gospodarki rynkowej, gdzie walka o udziały i utrzymanie pozycji jest bardzo ciężka nie mogą sobie pozwolić na stagnację.

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych wychodząc naprzeciw potrzebom sektora MSP już po raz trzeci zorganizował Forum Gospodarcze InvestExpo 2011 w hotelu Arsenal Palace w Chorzowie. Celem InvestExpo była wymiana myśli, poglądów i doświadczeń wskazujących kierunki zmian gospodarczych pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw, administracji samorządowej, pracownikami uczelni oraz jednostek badawczych, zajmujących się przemianami w gospodarce. III Forum Gospodarcze InvestExpo 2011 odbyło się pod patronatem Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Izby Rzemieślniczej oraz Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja.

Wiodącymi kwestiami poruszanymi podczas III Forum Gospodarczego były zagadnienia takie jak:

1. Rynek finansowy w dobie poprawy koniunktury gospodarcze.

2. Obligacje, fundusze kapitałowe i innowacje na rynku finansowym.

3. Otwarci na innowacje.

4. Inwestycje w rynek nieruchomości.

5. Kobiety w biznesie.

 

Poniżej przestawiamy Państwu galerię III Forum Gospodarczego oraz prezentacje ekspertów.

I Polska na szlaku Aniołów Buznesu:

Prawne aspekty inwestycji kapitałowych - Ewa Chmielarczyk, Ekspert, Kancelaria Prawnicza Rödl & Partner

Wsparcie polskiego rynku venture capital w ramach programu CIP - Joanna Dąbrowska Ekspert, Krajowy Punktu Kontaktowy CIP

Finansowanie Ekoinnowacji - Marek Dondelewski, Koordynator projektu Baltic Supply UE , Ekspert, ENERGA Innowacje Sp. z o.o.

II Rynek finansowy w dobie poprawy koniunktury gospodarczej:

Finansowanie Przedsiębiorstw poprzez emisję akcji - Marcin Billewicz, Prezes Zarządu Copernicus Securities S.A.

Finansowanie transferu nowoczesnych technologii przez instrumenty rynku finansowego - Stanisław Rogozioski, Ekspert, Wrocławskie Centrum Badań EIT + Sp. z o.o.

Perspektywy inwestycyjne na 2011 rok - Marek Skrzynecki, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Grupy Copernicus

III Kobiety w biznesie:

Wygląd zewnętrzny jako narzędzie wywierania wpływu społecznego i sukcesu w negocjacjach - Małgorzata Ruprich, Zastępca Redaktor Naczelnej Project of Beauty

Kreowanie wizerunku marki w realiach XXI wieku - Tomasz Sucheta, Dyrektor ds. marketingu i PR, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

IV Obligacje, fundusze kapitałowe, innowacje na rynku finansowym:

Jak skutecznie inwestowad w obligacje - dr Ewa Dziwok, Wykładowca, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Prawo i podatki w transferze technologii - Jarosław Hein, Ekspert, Kancelaria Prawnicza Rödl & Partner

Praktyczne przykłady inwestycji finansowanych przez obligacje - Jarosław Ławrynowicz, Prezes Zarządu, Zakład Ekspertyz Gospodarczych

V Otwarci na innowacje:

Ponadprzeciętne zyski z inwestycji w innowacje - Anna Rąplewicz, Dyrektor ds. Edukacji, Doradztwa i Funduszy Europejskich, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Produkcja gazu w przedsiębiorstwie wodno-kanalizacyjnym - Bartłomiej Jarocha, Członek Zarządu, Chorzowsko - Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki - dr Jerzy Małkowski, Doradca Prezesa, Związek Banków Polskich

Inwestuj w innowacje – doświadczenia z realizacji projektu - Marek Urbaoski, Kierownik Centrum Przedsiębiorczości, Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

VI Inwestuj w rynek nieruchomości:

Źródła finansowania inwestycji na rynkach nieruchomości - Janusz Lipioski, Członek Rady, Europejski Instytut Nieruchomości

Instrumenty finansowania budownictwa czynszowego w Polsce - Bolesław Meluch, Związek Banków Polskich, Wiceprezes Europejskiego Instytutu Nieruchomości

Aktywnośd banków na rynku nieruchomości - Bolesław Meluch, Ekspert rynku nieruchomości, Związek Banków Polskich

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019