ORGANIZATORZY

Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest "think tankiem", tj. niezależną organizacją pozarządową tworzącą idee i programy dla życia gospodarczego i społecznego w Polsce. INES jest organizacją prywatną, niekomercyjną i niezależną.

Od samego początku, działalność Instytutu jest zgodna z wysokimi standardami Unii Europejskiej, co pozwala na korzystanie z unijnych funduszy strukturalnych przy realizacji części projektów oraz nawiązywanie współpracy z organizacjami zagranicznymi.

Posiadany przez INES zespół doświadczonych ekspertów w takich dziedzinach jak: prawo, finanse, ekonomia, ekologia czy socjologia, jest jednym z największych atutów organizacji. Do tej pory, Instytut zakończył z pozytywnym wynikiem wiele projektów badawczych, naukowych, szkoleniowych oraz rozwojowych, realizując projekt od fazy koncepcji, poprzez jego przygotowanie, realizację, aż po ewaluację.

Więcej informacji na temat działań realizowanych przez Fundację znajda Państwo na stronie www.ines.org.pl.

Polska Izba Ekologii utworzona została w listopadzie 1999 r. Jako organizacja samorządu gospodarczego obecnie zrzesza 117 podmiotów gospodarczych z całego kraju. Wspólnym celem przedsiębiorstw, biur projektowych i instytutów badawczych, skupionych w Izbie jest dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym kraju.

W ciągu 15 lat działalności Izba  wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorstw skupionych w Izbie, a także wykazuje skuteczność w staraniach o poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Polski.
 
Fundusz Górnośląski powstał w grudniu 1995 r. jako podmiot realizujący postanowienia Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego podpisanego przez stronę rządową i stronę społeczną, którą reprezentowali przedstawiciele samorządów lokalnych, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców. Głównymi zadaniami Funduszu stał się rozwój rynku kapitałowego w regionie oraz działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy.
Fundusz Górnośląski S. A. w pierwszym okresie działalności w latach 1996-2001 wspierał rozwój gospodarczy w Województwie Śląskim poprzez inwestycje w podmioty gospodarcze oraz współpracę z samorządami lokalnymi.
Obecnie Fundusz realizuje programy: Śląski Fundusz Pożyczkowy i Regioanlny Fundusz Pożyczkowy.
Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2021