RADA PROGRAMOWA

Marek Dondelewski

Konsultant funduszy strukturalnych i koordynator projektów innowacyjnych UE. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Warszawskiej oraz The Nottingham Trent University i Wielkopolskej Szkoły Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert ds. innowacji Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza w Gdańsku. Członek Rady Nadzorczej Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii S.A. Autor regionalnych programów innowacyjnego rozwoju, wspierających transfer technologii do gospodarki i MSP. Jest właścicielem firmy doradztwa inwestycyjnego Eurofunduszu i partner Europejskiego Holdingu Doradczego Sp. z o.o. w Warszawie. Jako doradca inwestycyjny, zajmuje się pozyskiwaniem środków finansowych i zarządzaniem projektami inwestycyjnymi. Jest autorem wielu publikacji z dziedziny strategii inwestycyjnych i zarządzania oraz zagadnień rozwoju innowacji przedsiębiorstw. Członek Klubu Innowacyjnych Przedsiębiorstw w  Warszawie. Aktualnie zarządza projektem rozwoju energetycznego regionu M. Bałtyckiego – BalticSupply 2010-2013 i współpracuje z Eureka Research International Programme w Kanadzie w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii i produktów przedsiębiorstw i instytucji B+R oraz Baltic Development Forum ( BDF). Jest pomysłodawcą powołania Centrum Kompetencyjnego Energetyki (CKE).

 

Łukasz Siemieniuk

Dyrektor Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości w Białymstoku; członek grupy eksperckiej w obszarze e – Biznesu w ramach projektu „e – Podlasie – kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego”; członek Rady Przedsiębiorczości przy Prezydencie Miasta Białegostoku; asystent w Katedrze Finansów, Rachunkowości i Informatyki  Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku; absolwent Uniwersytetu w Białymstoku oraz Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku; szkoleniowiec z zakresu przedsiębiorczości akademickiej, systemów finansowo-księgowych; autor wielu publikacji dotyczących zarządzania kapitałem intelektualnym, przedsiębiorczości akademickiej, informatycznych systemów zarządzania.

 

Ewelina Hutmańska

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Katowicach o specjalizacji komunikacja w biznesie krajowym i międzynarodowym. Od ponad roku związana z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych w zakresie kierowania projektem Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Swoją karierę zawodową rozpoczęła w firmie informatycznej, gdzie kierowała rozwojem systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie relacjami z klientem. Ekspert w zakresie zarządzania  i badania relacji z klientem, negocjacji, zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania sprzedażą oraz budowania strategii komunikacyjnej firm. W swojej kilkuletniej karierze przeprowadziła wiele szkoleń w zakresie wyżej wymienionej tematyki. Autorka kilku artykułów eksperckich z zakresu budowania relacji w biznesie.

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019