Działalność gospodarcza czy spółka z o.o. ?

Istnieje kilka powodów, dla których przedsiębiorca powinien rozważyć przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiadająca status spółki z o.o. ma większe szanse na pozyskanie dodatkowego kapitału, a co za tym idzie ułatwiony rozwój na rynku. Dzięki przekształceniu zmniejsza się również poziom odpowiedzialności przedsiębiorcy za zobowiązania wobec kontrahentów.

Jak wygląda proces przekształcenia działalności w spółkę z o.o. ?

Przedsiębiorca, decydując się na ten krok musi mieć świadomość, że proces ten potrwa dosyć długo, bo przynajmniej kilka tygodni. Co więcej, wymagał będzie sporego zaangażowania, zarówno jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, jak i prawne. Istnieją trzy drogi do przekształcenia działalności w spółkę z o.o. Przede wszystkim przedsiębiorca może dokonać właściwego przekształcenia działalności w spółkę. Kolejne rozwiązanie to powołanie spółki z przeniesieniem na nią majątku. Można to zrobić w drodze sprzedaży lub aportu, czyli wkład niepieniężnego wniesionego do spółki, oznaczającego wartość majątkową w postaci wartości niematerialnych lub rzeczy. Ostatnim wyjściem jest wyrejestrowanie działalności gospodarczej z  centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i powołanie spółki.

Oczywiście przed podjęciem ostatecznej decyzji warto rozważyć kwestie finansowe. Przedsiębiorca powinien zastanowić się nad tym, czy prowadzenie spółki z o.o. nie stanie się dla niego zbyt dużym obciążeniem finansowym. Koszty prowadzenia spółki z o.o. są wyższe np. przez konieczność prowadzenia pełnej księgowości oraz podwójne opodatkowanie przy wypłacie dywidend dla jej udziałowców.

Dlaczego warto dokonać przekształcenia?

Podstawowym argumentem przemawiającym za przekształceniem jest ograniczenie odpowiedzialności za zobowiązania dłużne. W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej przedsiębiorca za zobowiązania odpowiada całym swoim majątkiem, zarówno tym obecnym, jaki przyszłym. Nie jest to zbyt komfortowa sytuacja. Spółka z o.o. daje większe poczucie bezpieczeństwa. Przedsiębiorca nabywając status wspólnika odpowiada wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Spółka nie obciąża bowiem odpowiedzialnością majątkową wspólników, odpowiada za swoją działalność wniesionym i wypracowanym przez siebie majątkiem.

Prowadzenie działalności w formie spółki z o.o. wpływa również na postrzeganie firmy przez otoczenie biznesowe. Spółki wzbudzają większe zaufanie kontrahentów, którzy są bardziej skłonni wchodzić z nimi w relacje biznesowe. Co to oznacza dla przedsiębiorstwa? Przede wszystkim budowanie autorytetu oraz możliwość rozwoju. Przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. ułatwia również pozyskiwanie zewnętrznego finansowania. 

 

28 stycznia 2023