Procedura wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej

W momencie , kiedy uzyskujemy tytuł do jakiejś własności, zachodzi potrzeba wpisu aktualizującego w księdze wieczystej . Ważna uwaga jest taka, że jeśli prawo własności nabyliśmy w drodze umowy zawartej przed notariuszem, to właśnie notariusz założy za nas wniosek o wpis do księgi wieczystej i uiści stosowną opłatę, którą ma się rozumieć doliczy nam do rachunku.

Wpis do księgi wieczystej - procedura

Jeśli nabyliśmy nieruchomość w inny sposób, a więc w drodze dziedziczenia, sądowego zniesienia współwłasności itp., to znaczy, że musimy sami dokonać wpisu w księdze wieczystej. Procedura nie jest skomplikowana, można ją czytelnie opisać w kilku etapach. Oto one.

  • Odbieramy z sądu oryginał prawomocnego wyroku sądowego, w którym wykazane jest nasze prawo do nieruchomości .To podstawowy dokument potrzebny jako załącznik do wniosku
  • Pobieramy odpowiedni formularz ( chodzi konkretnie o formularz „Kw_wpis” ) .Najkorzystniej pobrać formularz w odpowiednim wydziale ksiąg wieczystych, ale jeśli wydrukujemy go sobie z internetu, powinniśmy zwrócić uwagę na kolory papieru, bo one tez mają swoje znaczenie. Wypełniamy wniosek bardzo uważnie- najpierw dane sądu rejonowego właściwego dla miejsca lokalizacji nieruchomości, którą chcemy wpisać, potem uprzednio przez nas sprawdzony numer księgi wieczystej, potem przechodzimy do punku „wpis właściciela, użytkownika wieczystego”, następny ważny punkt w formularzu na który musimy zwrócić szczególną uwagę dotyczy wartości nieruchomości, pamiętajmy, że chodzi o wartość całej nieruchomości, bez względu na to jakiej części jesteśmy współwłaścicielem. Potem we wniosku jest właściwa treść naszego wniosku, czyli prośba o wpisanie nas do księgi jako właścicieli lub współwłaścicieli. Trzeba dokładnie wpisać numer księgi wieczystej, opisać dowód wejścia w tą własność lub współwłasność, jest tez w formularzu miejsce na wymienienie wszystkich współwłaścicieli, ale nie jest to obowiązkowe.

Następnie wpisujemy dane wnioskodawcy oraz dane uczestników postępowania ( współwłaścicieli) . W przypadku dużej ilości uczestników postępowania może nam zabraknąć miejsca w formularzu, trzeba wtedy sięgnąć po dodatkowy formularz właśnie do tego przeznaczony oznaczony KW-WU .

Pamiętaj o tym!

Bardzo ważne jest wpisanie załączników, które dołączamy do wniosku, załączniki właśnie przecież kluczową rolę, zwłaszcza oryginał orzeczenia sądowego o nabyciu prawa do nieruchomości. Wpisując do formularza załączniki nie wystarczy je tylko wymienić, trzeba je dokładnie opisać, chodzi o nazwę, datę ich wydania, sygnaturę akt sprawy sądowej oraz nazwę organu, który je wydał.

Na końcu formularza składamy czytelny podpis imieniem i nazwiskiem .

  •  Za złożenie wniosku musimy uiścić przewidzianą prawem opłatę sądową, w tym wypadku to stała opłata w wysokości 150 złotych
  • Ostatnim etapem procedury jest oczywiście złożenie wniosku , można to zrobić osobiście i wtedy uzyskamy od razu odpowiednie potwierdzenie, ale jest tez droga elektroniczna. Na potwierdzeniu znajduje się nr sprawy, więc znacznie ułatwi to informację o jej biegu.

Jeśli złożony przez nas wniosek zawierał jakieś błędy czy braki, sąd może go nie uwzględnić. Na poprawę i uzupełnienie mamy siedem dni.

25 sierpnia 2015