Rozszerzasz działalność, załatw formalności!

Zmiana charakteru lub rozszerzanie działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami przedsiębiorcy. Obowiązek  zgłoszenia wszelkich zmian urzędnikom obowiązuje w terminie do 7 dniu. Nie wywiązanie się z tego obowiązku może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, od zawieszenia działalności firmy zaczynając.

Zgłoszenie nowego PKD

O obowiązku wpisania nowego kodu Polskiej Klasyfikacji Działalności nie później, niż do 7 dni od dokonania zmian mówi artykuł 30 Ustawy o Swobodzie Działalności Gospodarczej. Warto wspomnieć, że termin ten obowiązuje przedsiębiorcę również wobec każdego innego rekordu we wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Należy więc o nim pamiętać w przypadku zmian podstawowych danych kontaktowych, adresu głównego miejsca wykonywania działalności, adresu zamieszkania czy nazwy firmy.

W jaki sposób zgłosić kolejne PKD? Wystarczy wykorzystać formularz CEIDG-1. To dokument dobrze znany przedsiębiorcom, którzy dokonywali w urzędzie rejestracji swojej firmy. W formularzu zaznaczamy, że wnioskujemy o zmianę wpisu w CEIDG, podajemy datę zajścia zmiany i wskazujemy nowe PKD. Musimy podać jedynie podstawowe dane identyfikacyjne. Wypełnianie całego formularza od nowa nie jest konieczne. Oczywiście pod warunkiem, że wszystkie pozostałe dane na temat prowadzonej przez nas działalności gospodarczej są aktualne.

Ile kodów PKD można wpisać w formularzu?

Nie ma formalnych ograniczeń dotyczących liczby PKD, które są przypisane do działalności gospodarczej w bazie CEIDG. W ewidencji może pojawić się nawet więcej PKD, niż te, które przedsiębiorca wykorzystuje aktualnie. Dzięki temu w przyszłości nie będzie on musiał dokonywać aktualizacji rejestru. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że zbyt duża liczba PKD, może budować negatywny wizerunek przedsiębiorcy jako potencjalnego kontrahenta. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy wpisy dotyczą zupełnie różnych branż.

Na koniec warto wspomnieć o negatywnych konsekwencjach braku aktualizacji PKD. Co grozi przedsiębiorcy, który zaniecha tego obowiązku? Urząd Skarbowy może bardzo szybko i łatwo zorientować się, że przedsiębiorca wystawia faktury za usługi, których nie obejmuje aktualny zakres działalności gospodarczej. Efektem może być bardzo szczegółowa kontrola, a nawet zawieszenie działalności firmy. Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, należy liczyć się też z tym, że za wszelkie błędy skarbowe, zarówno te zamierzone, jak i popełnione zupełnie nieświadomie ponosimy odpowiedzialność finansową i odpowiadamy całym swoim majątkiem.

Nie warto więc ryzykować, tym bardziej, że rozszerzenie działalności gospodarczej jest całkowicie bezpłatne.  Aktualizacja PKD w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie jest bowiem związana z żadnymi opłatami administracyjnymi.

 

 

29 listopada 2022