Rodzaje nabycia własności nieruchomości- akt notarialny oraz zasiedzenie

Nabywanie i zbywanie własności uregulowane są przepisami prawa, a konkretnie opisuje je Kodeks Cywilny w artykule 158, który mówi co następuje- „ umowa zobowiązująca do przeniesienia...

Zobacz

Zasady darowizny nieruchomości

Umowa darowizny jest regulowana prawem, wykładnię znajdziemy oczywiście w Kodeksie Cywilnym, w wielu jego artykułach, choć najbardziej dominujący jest artykuł 888 paragraf 1 oraz artykuł...

Zobacz

Co to jest nieruchomość gruntowa?

Na początek trzeba sobie zdefiniować pojęcie nieruchomości jakie istnieje w polskim systemie prawnym. Określa to oczywiście Kodeks Cywilny. Artykuł 46 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego tak stanowi...

Zobacz

Księga wieczysta w Polsce

Księga wieczysta to specjalny dokument, swoista konstrukcja prawna  w której znajduje się zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, bowiem w naszym kraju, każda...

Zobacz

Procedura zwolnienia z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym

Procedura zwolnienia od opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym nie jest specjalnie skomplikowana, ale wymaga skrupulatnego przestrzegania przepisów. Każda osoba, która jest zobowiązana do...

Zobacz

Kiedy notariusz może odmówić czynności notarialnych ?

Działalność notariuszy w naszym kraju przede wszystkim ustawa z 14 lutego 1991 roku pt „Prawo o notariacie” , ale są też ustawy, które bezpośrednio wpływają na zakres uprawnień...

Zobacz

Procedura wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej

W momencie , kiedy uzyskujemy tytuł do jakiejś własności, zachodzi potrzeba wpisu aktualizującego w księdze wieczystej . Ważna uwaga jest taka, że jeśli prawo własności nabyliśmy w drodze...

Zobacz