Działalność gospodarcza czy spółka z o.o. ?

Istnieje kilka powodów, dla których przedsiębiorca powinien rozważyć przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Firma posiadająca status...

Zobacz

Nowe ustalenia prawne z korzyścią dla przedsiębiorców

Resort gospodarki dąży do wprowadzenia nowego Prawa działalności gospodarczej, które w założeniu ma być bardziej przyjazne dla przedsiębiorców niż dotychczas obowiązujące przepisy...

Zobacz

Podstawowe zasady, przy wyborze biura rachunkowego

Wybór odpowiedniego biura rachunkowego to niezwykle istotna decyzja z punktu widzenia bezpieczeństwa firmy. Istnieje kilka zasadniczych kryteriów wyboru zewnętrznej firmy do prowadzenia...

Zobacz

Rozszerzasz działalność, załatw formalności!

Zmiana charakteru lub rozszerzanie działalności gospodarczej wiąże się z określonymi obowiązkami przedsiębiorcy. Obowiązek  zgłoszenia wszelkich zmian urzędnikom obowiązuje w...

Zobacz

Specjalistyczne programy do rozliczeń KPiR

KPiR czyli księga przychodów i rozchodów to obowiązek nie jednej osoby prowadzącej działalność gospodarczą. W celu zaoszczędzenia cennego czasu przedsiębiorca może skorzystać...

Zobacz

Warunki opodatkowania działalności podatkiem liniowym

Prowadząc działalność gospodarczą i uzyskując z tego tytułu dochody, osoby fizyczne mają możliwość wybrania opodatkowania tego dochodu stałą stawką w wysokości 19 %. Jest to tzw...

Zobacz

Rodzaje nabycia własności nieruchomości- akt notarialny oraz zasiedzenie

Nabywanie i zbywanie własności uregulowane są przepisami prawa, a konkretnie opisuje je Kodeks Cywilny w artykule 158, który mówi co następuje- „ umowa zobowiązująca do przeniesienia...

Zobacz

Zasady darowizny nieruchomości

Umowa darowizny jest regulowana prawem, wykładnię znajdziemy oczywiście w Kodeksie Cywilnym, w wielu jego artykułach, choć najbardziej dominujący jest artykuł 888 paragraf 1 oraz artykuł...

Zobacz

Co to jest nieruchomość gruntowa?

Na początek trzeba sobie zdefiniować pojęcie nieruchomości jakie istnieje w polskim systemie prawnym. Określa to oczywiście Kodeks Cywilny. Artykuł 46 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego tak stanowi...

Zobacz

Księga wieczysta w Polsce

Księga wieczysta to specjalny dokument, swoista konstrukcja prawna  w której znajduje się zbiór informacji na temat stanu prawnego nieruchomości, bowiem w naszym kraju, każda...

Zobacz

Procedura zwolnienia z kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym

Procedura zwolnienia od opłaty w postępowaniu wieczystoksięgowym nie jest specjalnie skomplikowana, ale wymaga skrupulatnego przestrzegania przepisów. Każda osoba, która jest zobowiązana do...

Zobacz

Kiedy notariusz może odmówić czynności notarialnych ?

Działalność notariuszy w naszym kraju przede wszystkim ustawa z 14 lutego 1991 roku pt „Prawo o notariacie” , ale są też ustawy, które bezpośrednio wpływają na zakres uprawnień...

Zobacz

Procedura wpisania nowego właściciela w księdze wieczystej

W momencie , kiedy uzyskujemy tytuł do jakiejś własności, zachodzi potrzeba wpisu aktualizującego w księdze wieczystej . Ważna uwaga jest taka, że jeśli prawo własności nabyliśmy w drodze...

Zobacz