9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 – 10.20

Uroczyste otwarcie Forum :

·         Czesław Śleziak, Przewodniczący Rady Polskiej Izby Ekologii

·         AndrzejKonieczny, Prezes Zarządu FunduszGórnośląski S.A.

·         Przemysław Jura, Prezes Zarządu Fundacja Instytut Nauk Ekonomicznych
i Społecznych

 

 

I. Prawo ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych

10.20 – 10.35

„Wymagania prawne w zakresie ochrony środowiska w procesach inwestycyjnych” Joanna Borówka – Główny Specjalista Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach

10.35 – 10.50

„Prawne i instytucjonalne bariery realizacji projektów inwestycyjnych z punktu widzenia zagadnień ochrony środowiska”; Ewa Rutkowska-Subocz, Biuro DENTONS

10.50 – 11.05

„Korzystanie ze środowiska wynikające z eksploatacji inwestycji – przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko”;Witold Klimza, Zastępca Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowskiego Województwa Śląskiego

11.05 – 11.20

„Błędy popełniane przez inwestorów w przygotowaniu dokumentacji inwestycyjnej w zakresie prawa ochrony środowiska”; Jolanta Tyka, Naczelnik Wydziału Ocen Oddziaływania na Środowisko,Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

11.20 – 11.35

„Prawo gospodarki odpadami w inwestycjach liniowych”;dr inż. Jurand Bień,Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Politechnika Częstochowska

11.35 – 11.50

„Pożądane kierunki zmian w prawodawstwie ochrony środowiska w aspekcie uproszczenia procedury pozyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”; Aleksander Marekwia, Marekwia& Pławny Kancelaria Radców Prawnych sp.p.

11.50 – 12.20

Przerwa kawowa

 

II. Wyzwania technologiczne i techniczne w ochronie środowiska‎, ich finansowanie

12.20 – 12.35

„Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020”;  Przemysław Jura,Prezes Zarządu Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

12.35 – 12.50

„Dofinansowania dla małych i średnich firm na realizację zadań inwestycyjnych”;

Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. w Katowicach

12.50 - 13.05

„Programy inwestycyjne pokonujące bariery dostosowawcze do wymogów IED”;

Jacek Janas, Wiceprezes Zarządu TAURON  Wytwarzanie S.A.

13.05 – 13.20

„Doświadczenia w pozyskiwaniu statusu instalacji regionalnej dla instalacji przetwarzania odpadów”; Piotr Bordoszewski, Prezes Zarządu SITA Starol Sp. z o.o. Chorzów

13.20 – 13.35

„Innowacyjne technologie w energetyce”; Iwona Gaweł,  Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Żorach

13.35 – 14:00

„Polimerobeton na tle wyzwań technologicznych w budownictwie komunalnym”

Marta Bieszcz, Dyrektor TGJ GROUP Sp. z o.o.

14.05 – 14.35

Przerwa na kawę                            

 

III Kobiece inspiracje dla biznesu- od pomysłu do sukcesu

15.00 -15.10

Powitanie :

·         Przemysław Jura – Członek Rady Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet

·         Żaneta Jurek – Prezes Zarządu Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet

15.10 – 15.24

„Siec Aniołów Biznesu jako źródło finansowania kobiecych inwestycji” ; Żaneta Jurek, koordynator Kobiecej Sieci Aniołów Biznesu

15.25 – 15.40

„Ekologia i estetyka - trendy i standardy produkcji kosmetyków”; Ilona Pawłowska-Nawrot, ekspert Perfect Pharm sp. z o.o.

15.40 – 15.55

„Kobiety dla kobiet. Zrównoważony rozwój”; Aleksandra Rzepecka, Ambasador Fundacji Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet

15.55 – 17.00

„Męskie vs damskie branże - stereotypy biznesowego świata”

Panel dyskusyjny, moderator Agata Czarnecka

 

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019