Tylko ustne uzasadnienie wyroku?

Zmiany w postępowaniu cywilnym zakładają, że będzie tylko ustne wygłoszenie uzasadnienia wyroku. Będzie to możliwe, gdy całe postępowanie będzie rejestrowane przez urządzenia nagrywające dźwięk. Przede wszystkim nowe przepisy mają sprawić, że całe postępowanie stanie się prostsze i będzie przebiegać szybciej. Czy wyroki będą uzasadniane tylko ustnie?

Kiedy dopuszczane będzie uzasadnienie ustne?

Uzasadnienie ustne będzie w takich przypadkach umieszczone w protokole elektronicznym. Powinno ono odpowiadać wymogom jakie stawiane są w przypadku uzasadnienia pisemnego. - musi wskazywać podstawy faktyczne rozstrzygnięcia - ustala fakt, które sąd będzie brał pod uwagę wydając dany wyrok oraz przyczyny dlaczego niektórym dowodom nie dał wiary - wyjaśnienie jaka jest podstawa prawna takiego wyroku oraz przytoczenie jakie przepisy prawa były wzięte pod uwagę przy jego wydawaniu. Ustne czy pisemne uzasadnienie wyroku? Według nowych przepisów wydawanie uzasadnienia ustnego będzie tylko prawem sędziego ale nie jego obowiązkiem. Sędzia będzie mógł sporządzić zawsze uzasadnienie pisemne. Jest to ważne szczególnie, gdy jakaś sprawa jest mocno rozbudowana i skomplikowana i w jej przypadku uzasadnienie mogłoby liczyć nawet kilkadziesiąt stron. Wtedy odczytywanie całości zajęłoby bardzo dużo czasu. W momencie, gdy jakaś rozprawa nie będzie rejestrowana w takim przypadku sędzia nie będzie miał już wyboru i będzie zobowiązany zawsze do wydawania uzasadnienia pisemnego. Transkrypcja uzasadnienie ustnego W momencie, gdy uzasadnienie wyroku będzie miało charakter nagrania strona zawsze będzie mogła uzyskać transkrypcję a więc spisaną treść całego uzasadnienia ustnego. W takim przypadku pojawia się również kwestia złożenia podpisu przez sędziego. Nie będzie bowiem dokonywana transkrypcja bezpośrednio przez niego ale jej przygotowaniem zajmie się specjalny pracownik. Dlatego sędzia nie będzie miał kontroli nad tym czy uzasadnienie jest takie samo jak to, które miało formę cyfrową. Będzie brakowało odpowiedniej kontroli. Mimo tego wydaje się, że podpisywanie tego dokumentu będzie dokonywane na takich samych zasadach jak dokonywało się podpisywanie do tej pory.

Zalety tego rozwiązania

Ciekawą kwestią będzie również to, że zapis cyfrowy będzie implikował jego kształt ostateczny. Sędzia nie będzie mógł już ingerować w spisane uzasadnienie, gdy dostanie go do podpisania. Jeśli spojrzymy na to z punktu widzenia praktyki trzeba oczywiście powiedzieć, że jest to zmiana naprawdę praktyczna. Dzięki niej będzie można znacząco przyspieszyć załatwianie spraw w sądach. Jest to instytucja, która będzie szczególnie potrzebna w prostych sprawach, gdzie uzasadnienie wyroku nie jest szczególnie uzasadnione.

3 czerwca 2020