Ułatwienie dostępu do spraw sądowych za pomocą portalu informacyjnego

Specjalny portal informacyjny przygotowany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest rewolucyjnym rozwiązaniem, które ma za zadanie znaczne ułatwienie każdemu z nas dostępu do spraw...

Zobacz

Proces kościelny – jak wybierany jest skład sądu?

Określenie składu osobowego sądu który będzie prowadził dane postępowanie bardzo często musi obowiązkowo znaleźć się w pismach sądowych kierowanych do stron postępowania. Procesy...

Zobacz

Postępowanie sądowe a alimenty

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie toczącego się akurat postępowania sądowego należy zabezpieczyć swoje kontakty z dzieckiem, alimenty oraz miejsce zamieszkania naszego potomka...

Zobacz

Czy możliwe jest samodzielne działanie dziecka w sądzie?

Jeżeli dziecko występuje w sprawie jako pokrzywdzony, to nie może ono samodzielnie działać ani w toku postępowania sądowego, ani przed prokuratorem. W imieniu osób pokrzywdzonych które nie...

Zobacz