Ułatwienie dostępu do spraw sądowych za pomocą portalu informacyjnego

Specjalny portal informacyjny przygotowany przez polskie Ministerstwo Sprawiedliwości jest rewolucyjnym rozwiązaniem, które ma za zadanie znaczne ułatwienie każdemu z nas dostępu do spraw sądowych. Warto zatem dowiedzieć się, kto i na jakich zasadach może korzystać z tego typu możliwości. Portal informacyjny przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości jest stopniowo wprowadzany we wszystkich sądach na terenie całego kraju. Został on przygotowany na solidnych podstawach prawnych określonych w regulaminie Urzędowania Sądów Powszechnych.

Zalety elektronicznego portalu informacyjnego

Dzięki elektronicznemu systemowi każdy z nas otrzymuje prosty i bezpośredni dostęp do wszystkich akt sądowych, które mogą być istotne dla dowolnej strony procesu. Głównym celem, dla którego zaczęto tworzyć i wdrażać do użytku elektroniczny Portal Informacyjny jest odciążenie sekretariatów sądów – to właśnie na nich spoczywał dość żmudny oraz czasochłonny obowiązek wyszukiwania najróżniejszych informacji dla zainteresowanych stron procesu – przede wszystkim udostępnianie poszczególnych akt do osobistego zapoznawania się z nimi.czy też nagrywanie e-protokołów. Takie czynności nie były również zbyt wygodne dla stron procesu, bowiem zawsze wiązały się z koniecznością złożenia osobistej wizytą w sądzie, co dla niektórych oznaczało przejechanie wielu kilometrów w celu załatwienia prostej sprawy. Nierzadko konieczne było również składanie licznych wniosków o udostępnienie takich akt czy też potrzebą wcześniejszego ich zamawiania czy też ponoszenie kosztów związanych z wykonywaniem kserokopii danego dokumentu. Opisywany tutaj Portal sprawia, że wszystkie takie sprawy można obecnie załatwić dosłownie bez wychodzenia z domu.

Kto będzie mógł z tego skorzystać?

Z możliwości Portalu może bez problemów skorzystać każdy zainteresowany. W pierwszej kolejności należy wybrać interesującą nas lokalizację, bowiem każdy region posiada osobny, właściwy dla działających w nim sądów portal. Następnie należy założyć konto – rejestracja jest bardzo prosta, bowiem na każdym kroku otrzymujemy tutaj wskazówki dotyczące tego, jakie dokładnie informacje należy wprowadzać do aplikacji. Jedyną wizytą jaką należy złożyć osobiście w sądzie jest ta dokonana w celu aktywowania założonego już konta. Takie formalności załatwia się jednak bardzo szybko, a potem możemy już swobodnie logować się w systemie za pomocą stałego loginu i hasła. System jest ponadto w pełni darmowy dla każdego użytkownika, co bez wątpienia stanowi istotną jego zaletę.

25 maja 2020