Inspektor pracy w roli pełnomocnika pracownika

Każdy pracodawca który w jakikolwiek sposób narusza prawa swoich pracowników powinien wiedzieć o tym, że przysługuje im przywilej dochodzenia swoich racji przed sądem. Osoby których prawa są naruszane mogą oczekiwać również pomocy od inspektora pracy.

Obowiązujące obecnie przepisy dają pracownikowi prawo do występowania przed sądem w takiej sprawie osobiście. W przepisach przewidziana jest jednocześnie możliwość skorzystania w tego typu kwestiach z pomocy wykwalifikowanej osoby, przede wszystkim inspektora pracy. Nie musi to być taka osoba. W świetle polskich przepisów pełnomocnikiem pracownika w sądzie może być każdy radca prawny lub adwokat – wystawiony z urzędu albo skierowany osobiście. Niemniej jednak w sprawach dotyczących prawa pracy przedstawicielem może być również inspektor pracy. W bardzo wielu przypadkach stanowisko inspektora pracy zajmują osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zajmowaniu się takimi właśnie sprawami oraz wykształcenie wyższe prawnicze. Bardzo ważny jest również fakt, że pracownik który dochodzi przed sądem swoich praw nie musi ponosić żadnych kosztów korzystania z pomocy inspektora pracy. Taka osoba zawsze może posłużyć jako niezwykle cenne źródło zarówno merytorycznej, jak i praktycznej pomocy. W takim postępowaniu inspektor pracy posiada często dość korzystną pozycję, do czego uprawniają go obowiązujące w Polsce przepisy. Za zgodą powoda mogą oni występować w tej sprawie na każdym jej stadium. Mają również prawo do wytaczania tego typu spraw w imieniu pokrzywdzonych pracowników. Inspektor pracy biorący udział w tego typu postępowaniu posiada dość szerokie kompetencje.

Może między innymi składać wnioski i oświadczenia oraz przytaczać najróżniejsze fakty, które mają wpływ na ostateczny wynik toczącej się sprawy. Od momentu, w którym oficjalnie wziął on udział w postępowaniu należy również dostarczać mu wszystkie pisma urzędowe oraz inne dokumenty mające znaczenie dla całej sprawy. Obowiązujące w Polsce przepisy jasno określają, że każdy pracownik może powołać inspektora pracy do występowania w sądzie w jego imieniu.

11 stycznia 2021