Kurs rachunkowości dla kandydatów na samodzielnego księgowego

Zawód księgowego to wciąż jedna z najatrakcyjniejszych profesji na polskim rynku pracy. Z tego względu na objęcie tego zawodu decyduje się spora ilość osób. Certyfikacja zawodu księgowego obejmuje cztery poziomy kształcenia: księgowy, specjalista ds. rachunkowości, główny księgowy i dyplomowany księgowy. Pierwszym krokiem do zostania księgowym jest przejście specjalnego kursu przygotowującego. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się kursom rachunkowości dla kandydatów na samodzielnego księgowego. Zapraszamy do lektury.

Jaki jest zakres obowiązków samodzielnego księgowego
Zasadniczym obszarem działania samodzielnego księgowego jest obsługa od jednego do kilku obszarów księgowości danej firmy lub organizacji. Łączny obszar działania uzależniony jest głównie od wielkości firmy. Wśród najważniejszych zadań samodzielnego księgowego znajduje się księgowanie i dekretowanie dokumentów (również wyciągów z kont i rachunków bankowych). Księgowi odpowiedzialni są za nadzorowanie przygotowywania sprawozdań finansowych za dany okres działalności firmy (np. rozliczenia roczne, kwartalne itd.). Ważnym obszarem działania samodzielnych księgowych jest także opracowywanie deklaracji podatkowych. Obowiązkiem księgowych jest kontaktowanie się w imieniu firmy z różnego rodzaju instytucjami zewnętrznymi, a więc m. in. Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Narodowym Bankiem Polskim i Głównym Urzędem Statystycznym.

Kto może zostać samodzielnym księgowym
Aby zostać samodzielnym księgowym należy posiadać co najmniej kilkuletnie doświadczenie na stanowisku księgowego. Aby móc spełniać swoje zadania, kandydat na samodzielnego księgowego musi znać założenia polskiej ustawy o rachunkowości, a także znać zasady prawa podatkowego. W związku z tym, że samodzielny księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji rachunkowej firmy, dla kandydatów organizowane są profesjonalne kursy z zakresu rachunkowości.

Kursy rachunkowości dla kandydatów na samodzielnego księgowego
Każda osoba, która myśli o objęciu stanowiska samodzielnego księgowego, powinna odbyć specjalny kurs przygotowujący. Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności koniecznych do pracy w zawodzie księgowego. W kursie rachunkowości [https://instytut.skwp.pl/szkolenia/kurs-i-stopnia-dla-kandydatow-na-ksiegowego-(82-godziny)-273] przygotowującym do objęcia stanowiska samodzielnego księgowego mogą uczestniczyć osoby posiadające co najmniej średnie wykształcenie. Zakres szkolenia obejmuje podstawy rachunkowości finansowej oraz etykę zawodową profesji księgowego. W trakcie trwania kursu kandydaci zdobywają obszerną wiedzę konieczną do rozpoczęcia pracy w zawodzie księgowego: od informacji na temat zasad formalnych funkcjonowania działalności gospodarczej, przez najważniejsze definicje stosowane w rachunkowości (między innymi pojęcia aktywów i pasywów, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych), aż po zagadnienia z zakresu prawa publicznego. W ramach zajęć uczestnicy mają okazję zapoznać się z zasadami systemu podatkowego w Polsce, a więc m. in. zagadnieniami dotyczącymi podatku dochodowego i podatku VAT. Konieczne jest także dokładne zapoznanie się z kwestiami rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Ukończenie kursu rachunkowości na samodzielnego księgowego to okazja do zdobycia bardzo atrakcyjnej pozycji na obecnym rynku pracy. Kolejnym etapem awansu zawodowego może być awans na kontrolera finansowego lub głównego księgowego.

20 stycznia 2021