Ministerstwo Finansów ostrzega przed outsourcingiem pracowniczym

Ciągle prowadzone są różne działania, które mają zniechęcać firmy do korzystania z usług innych podmiotów, które obiecują, że będzie można obniżyć zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe przez outsourcing pracowniczy. Do tej kwestii odniosło się także ministerstwo finansów. Pierwsze działania, które miały podobny charakter pojawiły się już 3 lata temu.

Szybko udało się jednak identyfikować takie formy, które rozpoczynały działalność z tym związaną oraz podatników, którzy korzystali z usług takich firm i chcieli je wykorzystywać w swoich działaniach. W ramach prowadzonych działań weryfikacyjnych pojawiły się również wątpliwości co do zakresu usług, które były oferowane. Zaczęły się pojawiać działania, w ramach których organy podatkowe chciały doskonale sprawdzić jak funkcjonują mechanizmy w takich firmach, gdzie wykorzystywany jest outsourcing personalny. Mechanizm miał charakter przestępczy, jednak to okazało się dopiero po pierwszych kontrolach podatkowych, które zostały przeprowadzone u podatników, którzy korzystali z takiej formy usług. Na tym etapie udało się także dotrzeć do umów, które były zawierane i które pokazują jak funkcjonował ten model przestępstw. Jak skutecznie zarządzać pracą mobilnych pracowników Przeprowadzone analizy doprowadziły do oceny, w której stwierdzono, że podejmowane działania były niezgodne z obowiązującym kodeksem pracy, między innymi dlatego, że mogło dochodzić do transferu pracowników. W przypadku umów, które były zawierane nie było zmiany pracodawcy i dlatego płatnikiem składek była ta sama firma. Tak podejmowane działania związane z transferem pracowników były ocenione jako niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa Kodeksu Pracy. Po przeprowadzonych badaniach Ministerstwo Finansów zdecydowało się na swoich stronach umieścić publiczne ostrzeżenia, że takie działania są niezgodne z prawem i nie powinno się ich podejmować. Podobnie ZUS zaczął poważniej podchodzić do tej sprawy i rozpoczął pełne kontrole co do nadużyć, które mogły się pojawiać. Udało się im podjąć działania, które miały ograniczyć sztuczne obniżenie kosztów. Podjętych było kilka postępowań egzekucyjnych w stosunku do firm, które stosowały outsourcing personalny oraz złożone zostały powiadomienia do prokuratury. W tym momencie także ZUS zdecydował się na swojej stronie umieszczać komunikaty, które odnosiły się do tej kwestii i zwracały uwagę na niebezpieczne praktyki, których powinno się unikać. Obecnie już wszystkie oddziały ZUS są zobowiązane do tego, by kontrolować czy na ich terenie nie występują właśnie takie działania, które mogą zmierzać do transferu pracowników. Pojawia się tutaj kwestia związana z naruszaniem zarówno przepisów ustawy o ubezpieczeniach społecznych, kodeksu pracy czy też ustaw skarbowych.

Dlatego ważna jest wspólna praca ZUS, organów skarbowych a także Państwowej Inspekcji Pracy by udało się wyciągnąć jak najwięcej wniosków i uzyskać maksymalnie najlepsze efekty oceny tych sytuacji. Oddziały ZUS mają być zobowiązane do tego, by kontrolować wszystkie pojawiające się nieprawidłowości, by udało się jak najszybciej znaleźć te działania, które są niezgodne z prawem i nie powinny być realizowane. Szczególnie istotną sprawę będzie kontrola podatkowa oraz Inspekcji Pracy. Wspólnie dążyć mają te instytucje do wykluczenia sytuacji, w których będzie dochodziło do nieprawidłowego względem przepisów prawa transferu pracowników. Takie postępowanie tych organów jest prawidłowe co potwierdzają między innymi wydawane w takich sprawach do tej pory wyroki sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej.

30 grudnia 2020