Rozpoczęcie działalności Polsko-Duńskiej Izby Gospodarczej

29 sierpnia 2012 roku swoją działalność w Kopenhadze rozpoczęła Polsko-Duńska Izba Gospodarcza. Jej inauguracją stała się konferencja „Poland: A European Powerhouse” ("Polska siłą napędową Europy").

Powstanie ośrodka wynika z bardzo mocnej pozycji Polski na rynku duńskim – w ostatnich latach odnotowano znaczny wzrost wymiany handlowej pomiędzy krajami. W porównaniu z danymi z 1989 roku jest to wzrost blisko jedenastokrotny, a kwota transakcji wynosi obecnie ponad 4 miliardy euro rocznie. Po stronie Polski eksport usług i towarów wynosi prawie 2,5 miliarda euro. Znaczące są również inwestycje duńskich firm w Polsce – ponad 500 firm ulokowało w naszym kraju łącznie ponad 3 miliardy euro.

Otwarciu placówki towarzyszyły wystąpienia polityków. Głos zabrała duńska minister spraw zagranicznych ds. handlu i inwestycji Pii Olsen-Dyhr oraz polski wiceminister gospodarki Andrzej Dycha. Wydarzenie nie przeszło bez echa w duńskich mediach, które dla określenia Polski używają często frazy „drugie Chiny Europy”. Duńczycy postrzegają nas jako europejski kraj, położony w bliskim sąsiedztwie posiadający duży wewnętrzny rynek i oferujący możliwość powstania i rozwoju przedsiębiorstw. Wśród zalet Polski jako partnera gospodarczego wymienia się również zmotywowaną i konkurencyjną cenowo siłę roboczą, poprawiającą się infrastrukturę komunikacyjną oraz prawną. Najwięcej inwestycji lokuje się obecnie w sektorze BPO oraz przemysłu farmaceutycznego, wśród regionów, gdzie inwestycje Duńczyków są najbardziej zauważalne, należy wymienić przede wszystkim  województwo zachodniopomorskie.

Powstanie Polsko-Duńskiej Izby Gospodarczej ma na celu przede wszystkim dalsze rozwijanie stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy oboma krajami. Wśród jej najważniejszych kompetencji znalazła się również realizacja takich zadań, jak:

- rozwój współpracy pomiędzy polskimi i duńskimi firmami,
- ustanawianie i utrzymywanie relacji między grupami biznesowymi pochodzącymi z Polski i z Danii.
- opracowywanie i upowszechnianie informacji na temat sytuacji gospodarczej, prawnej i politycznej w Polsce i w Danii,
- organizacja konferencji, warsztatów oraz innych imprezy i spotkań dotyczących zagadnień handlowych i gospodarczych, mających pogłębiać wzajemną wiedzę o warunkach rynkowych i możliwościach inwestycji,

- w przypadku sporów pomiędzy firmami duńskimi i polskimi Polsko-Duńska Izba Gospodarcza może występować w roli mediatora.

 

15 listopada 2022