Wydatki na szkolenia BHP pracowników w księgach rachunkowych

Każda firma, która zatrudnia pracowników będzie zobowiązana do tego, by przeprowadzić szkolenie z przepisów BHP dla nich. Pojawia się w tym przypadku pytanie jak koszty takiego szkolenia można zaznaczyć w księgach rachunkowych. Czy koszty będzie można zaliczać do kosztów podatkowych? Szkolenie BHP jako koszty uzyskania przychodów Na pracodawcy zawsze ciążą wszystkie obowiązki, które związane będą z zatrudnieniem nowego pracownika. Zgodnie z tym co zapisane jest w kodeksie pracy każda osoba, która jest przyjmowana do pracy musi być poddana badaniu lekarskiemu a pracodawca musi dla takiej osoby zorganizować szkolenie z zasad BHP.

Poza tym trzeba prowadzić także okresowe szkolenia z tym związane. Szkolenie nie będzie konieczne w sytuacji, gdy pracownik podejmuje zatrudnienie na takim stanowisku u tego samego pracodawcy przed nawiązaniem nowej umowy. Firmy przy zatrudnianiu pracowników mają obowiązek przeprowadzić dla nich szkolenie BHP. Pojawia się zatem pytanie, jak prawidłowo zapisać koszty tego szkolenia w księgach rachunkowych. Czy koszty szkolenia BHP można zaliczyć do kosztów podatkowych? Wydatki na pracownicze ubezpieczenie grupowe w księgach rachunkowych Prowadzeniem takich szkoleń mogą się zająć pracownicy albo specjalne jednostki, które prowadzą w takim zakresie działalność szkoleniową i zajmują się bezpieczeństwem i higieną pracy. Szczegółowe zasady w dziedzinie BHP, zakres szkolenia czy też wymagania, które dotyczą treści takiego szkolenie oraz sposób jego udokumentowania są uregulowane w specjalnie przygotowanym rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. Obowiązkowe szkolenia Wśród obowiązkowych szkoleń, które powinny się odbyć na koszt pracodawcy znajdują się: - szkolenia wstępne, które przygotowane są przy zatrudnianiu nowego pracownika i zawierają podstawowe informacje na temat zasad BHP - szkolenia okresowe, które mają za zadanie uaktualniać i ugruntować wiedzę pracownika w zakresie BHP. Rozliczenie szkolenia BHP Koszt związany z takimi szkoleniami powinien być zapisany w koncie Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia lub na koncie Koszty zarządu. Koszty pracowników można zaliczyć oczywiście do kosztów uzyskania przychodów. Pracodawca ma za zadanie chronić zdrowie swoich pracowników. Aby to było możliwe musi im gwarantować bezpieczne i higieniczne warunku, które będą realizowane przy zachowaniu należytych osiągnieć techniki i nauki.

Dlatego nie można mówić o dowolności szkoleń, dlatego koszty mają związek bezpośrednio z funkcjonowaniem firmy. dodatkowo koszty szkoleń BHP w żadnym wypadku nie mogą obciążać pracowników i to po raz kolejny potwierdza, że nie mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na BHP pracodawca będzie ewidencjonował w ciężar kosztów działalności operacyjnej. W ramach ksiąg rachunkowych ewidencja powinna się odbyć na koncie kosztów rodzajowych. Trzeba je umieścić na kontach Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia lub też koncie Koszty zarządu.

 

17 listopada 2022