Zmiany w umowach na czas określony ograniczą ich nadużywanie przez pracodawców

Obecnie prowadzone są pracę nad zmianami w Kodeksie Pracy, które mają sprawić, że pracodawcy nie będą mogli nadużywać umów o pracę na czas określony i nie będą mogli ich wielokrotnie podpisywać z pracownikami. Projekt zakłada, że jeśli zatrudnienie będzie przekraczać 33 miesiące lub gdy były już 3 umowy na czas określony to od dnia po upłynie 33 dni miesięcy bądź od dnia zawarcia czwartej umowy pracownik będzie już zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Taka zasada nie będzie jednak stosowana, gdy będzie to praca w ramach zastępstwa dla innych pracowników bądź też przy pracach sezonowych i dorywczych. Umowy na czas określony maksymalnie na 33 miesiące Zmiany w okresach wypowiedzenia umowy o pracę Projekt ma także zmienić kwestię okresu wypowiedzenia umowy, która będzie zawarta na czas określony i będzie obecnie: - 2 tygodnie gdy pracownik jest u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy. - miesiąc, jeśli pracownik u danego pracodawcy jest dłużej niż 6 miesięcy - 3 miesiące, gdy pracownik pracuje u danego pracodawcy przez okres przynajmniej trzech lata. Zwolnienie ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia Zakłada się, że pracodawca będzie mógł zwolnić pracownika ze świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia, ale pracownik zachowa wtedy również prawo do wynagrodzenia. Przepis obejmuje umowę o pracę na czas określony jak i też nieokreślony oraz umowy o pracę na okres próbny. Zmiany w zatrudnianiu pracowników na okres próbny W projekcie zakłada się, że zatrudnienie pracownika na okres próbny w celu sprawdzenia możliwości i umiejętności będzie zależało także od rodzaju wykonywanej pracy.

Będzie możliwość ponownego zatrudnienia pracownika, gdy jest on już zatrudniony na okres próbny pod warunkiem, że będzie on skierowany do wykonywania innej pracy. Jeśli miałby zająć się ponownie tym samym nie będzie już możliwości zatrudnienia go na okres próbny, chyba że nastąpi przynajmniej trzy lata przerwy w pracy u danego pracodawcy. Po tych trzech latach będzie występowała możliwość ponownego zatrudnienia takiego pracodawcy do takiej samej pracy na okres próbny.

 

 

5 stycznia 2021