Fundusze unijne rzadkością w małych firmach

Pod koniec lutego 2015 roku ruszyły nowe Fundusze Europejskie 2014-2020, których suma wynosi 82,5 miliarda euro. Lecz niestety bardzo mała część z tych środków trafi do małych firm, gdyż zaledwie 16,2 procent ma w planach starać się o nie. Resztę firm odrzucają głównie bardzo złożone i skomplikowane procedury oraz brak odpowiednich programów mających na celu pomoc. Takie informacje ujawniło badanie portalu Firmy.net i Instytutu Badań i Analiz OSB. Firmy.net przedstawiło wyniki czwartego badania polskich małych firm i mikroprzedsiębiorstw w raporcie „Jak w Polsce prowadzi się własny biznes”. Badanie to zawiera między innymi analizę zainteresowania funduszami europejskimi wśród mniejszych firm, i również prognozę na pierwszą połowę 2015 roku.

Plan wykorzystania funduszy z UE w latach 2014-2020

Według deklaracji złożonych w grudniu 2014 roku zadeklarowało chęć starania się o pozyskanie środków unijnych tylko 16,2 procent firm, czyli nie dużo więcej niż pół roku wstecz, czyli 12,6 procent. Zaś mniej niż połowa firm, około 47,7 procent, nie jest w stanie określić, czy będzie korzystać z tego wsparcia czy też nie. Pół roku wcześniej było to 55,9 procent. Z kolei co 3 mały przedsiębiorca, czyli 36,1 procent firm, w ogóle nie jest zainteresowana tą formą dofinansowania (pół roku wcześniej: 31,4 procent). W latach poprzednich (2007-2013) zainteresowanie funduszami pomocowymi z UE wśród mikroprzedsiębiorstw i małych firm również nie było zbyt duże. Największa grupa firm nie skorzystała z tej formy dofinansowania, aż 82,8 procent, tylko niektórzy przedsiębiorcy wybrali tą formę pozyskania środków – marne 17,2 procent.

Jakie branże interesują się środkami unijnymi?

Najmniejszym zainteresowaniem pozyskiwania środków z Unii Europejskiej wykazują się sektory handlu i budownictwa, natomiast najwyższą tendencją sektor rolnictwa (w tym leśnictwa, łowiectwa i rybactwa). Podobnie sprawy się miały w latach 2007-2013

Przyczyny niestarania się o środki pomocowe z UE

Najczęstszym powodem braku zainteresowania środkami unijnymi przez małe przedsiębiorstwa były zbyt skomplikowane procedury oraz dosyć duże trudności związane z przyznaniem dotacji (32,6 procent) oraz brak odpowiednich programów umożliwiających pozyskanie wsparcia (23,8 procent) Duża liczba mikroprzedsiębiorstw w ogóle nie jest zainteresowana uzyskaniem dotacji ze względu na brak pewności co do przyszłości firmy i powodzenie inwestycji (18,8 procent). Wiele firm też w ogóle nie posiadały wiedzy o możliwościach pozyskiwania środków unijnych (12,2 procent) albo nie miały takiej potrzeby bądź czasu (9,3 procent).

Podsumowanie badania

Podsumowując, biorąc pod uwagę odpowiedzi z poprzedniego badania, niedużo zmieniło się na lepsze. Ciągle jednak na pierwszym miejscu wymieniane są skomplikowane procedury jako główny problem w staraniu się o środki unijne. Zwiększyła się natomiast liczba osób, które nie posiadają wystarczającej wiedzy, aby złożyć wniosek o dotację. Wychodzi na to, że głównym zadaniem samorządów i instytucji rozdysponowujących fundusze unijne zdecydowanie powinno być uproszczenie procedur oraz edukacja małych przedsiębiorców.

 

12 stycznia 2023