Inteligentne specjalizacje

Fundusze z Unii Europejskiej zmieniły krajobraz Polski nie do poznania. Przez lata dofinansowań stworzyliśmy mnóstwo nowoczesnych budynków, infrastruktury, usprawniliśmy transport. Każdy obszar biznesu zrobił ogromny krok naprzód. A już niedługo wpłynie wsparcie z funduszy europejskich dla najmniejszych firm! Rozwój regionów jest priorytetem w tym przypadku.

Fundusze Europejskie

W ciągu ostatnich lat wsparcie finansowe dostarczane z Unii Europejskiej pomogło w rozwoju ponad 20 tysiącom najmniejszych firm. Programy z nowej transzy kładą znacznie większy nacisk na wsparcie inwestycji poprzez oferowanie preferencyjnych kredytów i pożyczek, ale dotacje jeszcze nie zniknęły z horyzontu. Dotacje są w największej mierze dostępne w programach regionalnych mających na celu rozwój kultury i społeczeństwa w regionie. Aby skorzystać z tego programu tym razem trzeba wykorzystywać inteligentne specjalizacje.

Inteligentne specjalizacje

Głównym celem wsparcia z Funduszy Europejskich jest podniesienie innowacyjności gospodarek państw. Komisja Europejska przyznając pieniądze na lata 2014-2020 nadal spogląda w tym samym kierunku, jednak zmienia sposób wykonania. Unijne regiony muszą określić inteligentne specjalizacje, czyli obszary gospodarcze, w których region ma największe szanse na rozwój.

Każdy region posiada swój specyficzny potencjał, który może wynikać z położenia geograficznego, posiadanych zasobów naturalnych lub przemysłu. Koncepcja inteligentnych specjalizacji opiera się na założeniu, że region ma największy potencjał rozwoju, kiedy wykorzystuje swoje mocne strony.

Skupienie się na konkretnych obszarach gospodarczych pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie funduszy unijnych. Dynamiczny rozwój firm działających w podobnych dziedzinach, pozwoli na zawiązywanie partnerstw lub tworzenie klastrów. Specjalizacja przyciągnie nowych inwestorów do regionu i przyczyni się do rozwoju profesjonalnych kadr.

Jakie specjalizacje w regionach i województwach?

 • Dolny Śląsk – przemysł chemiczny, farmaceutyczny, motoryzacyjny, elektryczny i wydobywczy oraz w informatyce. Nauki medyczne i biologiczne, chemiczne, informatyka i komunikacja oraz matematyka i fizyka.

 • Lubelskie – biogospodarka, usługi medyczne i prozdrowotne, informatyka i automatyka oraz energetyka niskoemisyjna.

 • Łódzkie – nowoczesny przemysł włókienniczy i mody, zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze oraz informatyka i telekomunikacja, a wśród technologii: biotechnologie, nanotechnologie, materiały funkcjonalne, mechatronikę oraz technologie informacyjno-komunikacyjne

 • Małopolska – life science, ICT, chemia i energia zrównoważona.

 • Mazowsze – bezpieczna żywność, inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu oraz wysoka jakość życia.

 • Opolskie – technologie chemiczne, budownictwa i drewna, przemysłu maszynowego i metalowego, przemysłu energetycznego oraz rolno-spożywcze.

 • Podkarpacie – lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość życia, informatyka i telekomunikacja.

 • Podlasie – przemysły zielone oraz specjalizacja w rynkach wschodnich, w szczególności Białorusi.

 • Pomorze – technologie informacyjne i komunikacyjne, energetyka, logistyka, usługi biznesowe, chemia lekka, biotechnologia, technologie off-shore i przemysły kreatywne.

 • Śląsk – energetyka, medycyna i ICT.

 • Świętokrzyskie – przemysł odlewniczo-metalowy, budowlany, turystykę prozdrowotną i zdrową żywność, a do tego branżę targowo-kongresową, technologie informacyjno-komunikacyjne i efektywne wykorzystanie energii/odnawialne źródła energii.

 • Warmia – ekonomia wody, meblarstwo (meble, drewno) oraz żywność wysokiej jakości.

 • Zachodniopomorskie – biogospodarka, działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, usługi przyszłości (branża ICT, a także przemysły kreatywne) oraz turystyka i zdrowie.

 • Wielkopolska – biosurowce, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, rozwój oparty na ICT i Wyspecjalizowane procesy logistyczne oraz nowoczesne technologie medyczne.

 • Lubuskie – produkcja i usługi dla przemysłu motoryzacyjnego, wytwarzanie maszyn, urządzeń, zespołów i części metalowych oraz konstrukcji i wyrobów spawalnych (przemysł metalowy), technologie i usługi środowiskowe i dla zdrowia człowieka.

Projekty wpisujące się w specjalizacje regionów będą preferowane przy wyborze do objęcia bezzwrotnym wsparciem z programów regionalnych. Projekty powinny być innowacyjne i zmierzać do zmiany procesu produkcyjnego, sposobu świadczenia usług oraz wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych.

16 kwietnia 2020