Sposoby na obniżenie podatku

Osoby prowadzące własna działalność gospodarczą doskonale wiedzą, jak dużą część wypracowanych dochodów trzeba co roku oddawać fiskusowi. Tymczasem istnieją zupełnie legalne sposoby na obniżenie płaconych podatków. Wystarczy wybór odpowiedniej formy opodatkowania. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma możliwość wyboru czterech różnych sposobów opodatkowania. Sa to: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek na zasadach ogólnych

Zasady ogólne to bardzo popularna forma opodatkowania. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nie jest ona związana z żadnymi ograniczeniami, jeżeli chodzi o specyfikę prowadzonej działalności. Dochody do wysokości 85 528 zł. Zapewniają możliwość płacenia dosyć niskiej stawki podatku, bo 18 %. Po przekroczeniu tej kwoty podatkiem objęta jest jedynie nadwyżka, ale wówczas fiskusowi trzeba oddać 32 %. Poza jej elastycznością oraz niskimi stawkami przedsiębiorców przyciąga również fakt, że podatek płacą tylko wówczas, gdy uzyskują przychód. Nie tracą również ulg np. przy wspólnym rozliczaniu się ze współmałżonkiem.

Podatek liniowy

Podatek liniowy również nie generuje ograniczeń dotyczących rodzaju prowadzonej działalności i pozwala na rozliczanie kosztów. Stawka jest tylko trochę wyższa, bo wynosi 19 %. Jednak dotyczy ona całego dochodu. Nie ma tu progów, tak jak w przypadku zasad ogólnych. Przy wysokich dochodach to z pewnością korzystniejsza forma opodatkowania. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że podatek liniowy wyklucza korzystanie z ulg i możliwość rozliczania wspólnie z małżonkiem. To może sprawić, że dochód przy którym jest on rzeczywiście opłacalny staje się wyższy. Na podatek liniowy warto przejść w trakcie prowadzenia działalności, kiedy przedsiębiorca wie, jaki dochód wypracowuje jego firma. W momencie jej zakładania trudno to przecież przewidzieć.

Jeżeli właśnie rozliczasz deklarację PIT - sprawdź, co można odliczyć od podatku!

Karta podatkowa

Karta podatkowa dotyczy wąskiej grupy przedsiębiorców m.in. taksówkarzy, pielęgniarek, krawcowych czy kosmetyczek. Przy tej formie opodatkowania wysokość podatku nie zależy ani od przychodu, ani od kosztów. Wpływają na nią takie czynniki, jak rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczba zatrudnionych pracowników oraz liczba mieszkańców miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Wybierając ją należy liczyć się z tym, że blokuje ona możliwość korzystania z ulg. Karta podatkowa może być korzystna w przypadku firm osiągających stałe przychody i generujących niskie koszty.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt, tak jak karta podatkowa, obejmuje wąską grupę przedsiębiorców. Skorzystać z niego mogą np. właściciele punktów gastronomicznych, robotnicy budowlani czy reprezentanci wolnych zawodów. Jest to podatek odliczany od przychodu, nie pomniejszonego o koszty. Nie można również w tym przypadku korzystać z ulg i odliczeń. Wysokość stawek podatkowych zależy od rodzaju prowadzonej działalności. 

 

 

7 grudnia 2022