Zasady księgowości - ewidencja ryczałtuv

Osoba wybierająca tą formę rozliczania się z fiskusem ma za zadanie prowadzenia ewidencji przychodu za pomocą księgowości. Tego typu zestawienie jest wskazane dla osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, spółek cywilnych i jawnych osób fizycznych.

Kto może rozliczać się za pomocą ryczałtu?

Ryczałt nie dotyczy osób które uiszczają opłatę podatkową za pomocą karty podatkowej, korzystających z okresowego zwolnienia od płacenia podatków, tych, którzy otrzymują przychody z tytułu prowadzenia aptek, lombardów, zajmujących się obrotem wartości dewizowych a także prowadzenia działalności pozarolniczej w zakresie wolnych zawodów (z wyjątkami określonymi w ustawie tj.: lekarze, tłumacze czy nauczyciele). Zwolnione z opłat są także osoby które świadczą inne usługi, też określone w załączniku numer 2 do ustawy o podatku ryczałtowym i prosperowanie w dziedzinie handlu częściami do pojazdów mechanicznych. Kolejną grupą której nie dotyczy opłata za ryczałt ewidencjonowany są osoby wytwarzające wyroby opodatkowane akcyzą z wyjątkiem odnawialnych źródeł energii oraz te, które podejmują wykonywanie działalności po zmianie formy rozliczania się z fiskusem. Prowadzenie przedsiębiorstwa wraz z małżonkiem skreśla nas także z możliwości skorzystania z ryczałtu.

Ważne jest aby wiedzieć, że w wypadku sprzedaży towarów i wyrobów handlowych lub uzyskiwania dochodów ze tytułu świadczeń na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy traci się przywilej odliczania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych więc od daty uzyskania takiego przychodu do końca roku podatkowego należy rozliczać się na ogólnych zasadach podatkowych. Podobna sytuacja zachodzi w chwili gdy osoba nie uzyskała przychodów z działalności określonej przez ustawę o ryczałcie, traci się wtedy możliwość opłaty podatku w tej formie na rzecz zasad ogólnych.

Obowiązki podatnika

Podatnik musi uregulować opłatę ryczałtową od przychodów ewidencjonowanych gdy w poprzednim roku podatkowym osiągnie przychód nie przekraczający kwoty 150 tysięcy euro (samodzielnie) lub gdy uzyska przychody z prowadzonej spółki nie przekraczające tej kwoty. Opłatą zobowiązani są także podatnicy rozpoczną swoją działalność a nie korzystają z karty podatkowej a to już bez względu na wysokość przychodów.

Ryczałt ewidencjonowany obejmujący osoby prowadzące indywidualną działalność lub spółkę osobową należy opłacić osobno z działalności samodzielnej i tej wykonywanej w formie spółki (jeśli w przedsiębiorstwie taka sytuacja ma miejsce). Odrębna opłata dotyczy osób fizycznych czyli tych wykonujących działalność na własną rękę.

Ta forma podatku obejmuje przedsiębiorców którzy rozliczają się na podstawie karty podatkowej lub na zasadach ogólnych (także jeśli dotyczy to jakiejś części roku) i łączne przychody nie były większe niż 150 tysięcy euro bo dochody opodatkowane na podstawie karty są obliczane na podstawie wystawionych faktur i paragonów.

 

29 grudnia 2022