Jak należy sformułować pozew o rozwód?

Często decydując się na ślub, a później w jego trakcie wypowiadając słowa przysięgi małżeńskiej „(…) oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”, wierzymy, że tak właśnie będzie. Oczywiście nie bierzemy nawet pod uwagę innego rozwiązania, niż to, kiedy spędzamy wspólnie życie, aż do późnej starości, wychowując swoje dzieci, doglądając wnuków. Ale życie pisze różne scenariusze i czasem po kilku czy nawet kilkudziesięciu latach okazuje się, że nasze drogi muszą się rozejść. Decydujemy się na rozwód. Poniżej znajdziesz krótki poradnik, dotyczący tego, jak przygotować się do niego od kwestii formalnej. Przeczytaj go koniecznie!

Pozew o rozwód

Zacznijmy od tego, że pierwszym krokiem, jaki powinniśmy wykonać po podjęciu decyzji o rozwodzie, jest przygotowanie pozwu rozwodowego. Otóż w trakcie pisania pozwu rozwodowego nie musimy korzystać z pomocy adwokata. Oczywiście możemy napisać go samodzielnie, ale powinniśmy tylko wiedzieć, jak poprawnie napisać pozew rozwodowy, co samo w sobie nie jest trudnym zadaniem. Ponadto na gotowym pozwie rozwodowym nie jest też potrzebny podpis adwokata, notariusza, radcy prawnego, etc.

Jak poprawnie napisać pozew rozwodowy?

Przede wszystkim w pozwie rozwodowym określamy strony postępowania rozwodowego: powód – małżonek wnoszący pozew rozwodowy i pozwany – małżonek, z którym powód chce się rozwieść. Poza tym należy również podać dokładne dane obu stron, takie jak: imiona, nazwiska, adresy zameldowania. Kolejnym elementem, który powinniśmy zawrzeć w treści pozwu jest wskazanie żądania pozwu, czyli z sprecyzowanie, czego oczekujemy od sądu: orzeczenia winy z jednej stron lub nie orzekania o winie, zasądzenia alimentów, ustalenia władzy rodzicielskiej, eksmisji współmałżonka, przeniesienia na niego kosztów sądowych, etc.

Kolejnym etapem pisania pozwu rozwodowego jest uzasadnienie pozwu. Koniecznie powinniśmy wyjaśnić, dlaczego chcemy się rozwieść – w dość szczegółowy sposób opisać sytuację między małżonkami, wskazując trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz określając, jak dawno on nastąpił. Ponadto w uzasadnieniu pozwu rozwodowego często opisywane są takie sytuacje, gdy małżonkowie nie mieszkają już razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego lub nie zamieszkują razem, nie ma pomiędzy nimi więzi fizycznej, duchowej, oraz jeśli się zdarzały – akty przemocy. Dlatego, jeśli domagamy się ustalenia alimentów, powinniśmy opisać swoją i małżonka sytuację materialną, a także określić potrzeby, na jakie owe alimenty zostaną przeznaczone. W uzasadnieniu pozwu rozwodowego powinny się znaleźć wszystkie argumenty przemawiające za tym, że pozew rozwodowy i chęć formalnego rozwiązania małżeństwa są zasadne.

Adwokat w Krakowie - KKPR.pl

27 grudnia 2020