Co to jest spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego ?

Niewątpliwie  spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego to relikt przeszłości, a konkretnie z dawnego ustroju komunistycznego, gdzie każda własność była z definicji mocno podejrzana i wymyślano dziwne konstrukcje prawne, które miały zastąpić prawdziwą własność. Jednak dziś ciągle na rynku jest dużo lokali, które maja status spółdzielczych lokatorskich mieszkań, więc warto wiedzieć na czym polega spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu.

Ważna informacja – podstawą prawną jest ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku, oraz poprawki z roku 2003.

Najważniejsze aspekty

Przede wszystkim trzeba pamiętać, że spółdzielcze mieszkania lokatorskie nie są własnością mieszkających w nich lokatorów, nawet jeśli mieszkają tam nieprzerwanie od pół wieku,  jak sama nazwa wskazuje są własnością spółdzielni i to spółdzielnia oddaje je w najem lokatorom . Nie mogą to być oczywiście pierwsi z brzegu ludzie- to muszą być członkowie spółdzielni . Za spółdzielcze, lokatorskie mieszkanie trzeba uiścić umowny wkład pieniężny i oczywiście  płaci się czynsz, którego wysokość zależy od bardzo wielu elementów, ale generalnie zależy to od  polityki spółdzielni.

O statusie lokatorskiego spółdzielczego mieszkania przesądza umowa. Umowa zawierana jest pomiędzy członkiem spółdzielni a spółdzielnią jako organem, umowa ustanawia spółdzielcze, lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Tak istotna umowa musi mieć formę pisemną i jest to wymóg bezwzględny, pod rygorem nieważności umowy. Umowa może dotyczyć zarówno pojedynczej osoby jak też i  małżeństwa.

Kiedy przestaje się być członkiem spółdzielni?

Prawo do spółdzielczego lokatorskiego mieszkania wygasa  wtedy, kiedy członek spółdzielni, który umowę ze spółdzielnią podpisał, przestał być członkiem spółdzielni. Taką decyzję o wykluczeniu swojego członka może podjąć spółdzielnia w określonych sytuacjach .

– członek spółdzielni z prawem do spółdzielczego lokatorskiego mieszkania nie płaci opłat za mieszkanie przez sześć miesięcy

– członek spółdzielni używa lokal niezgodnie z przeznaczeniem i nie reaguje na pisemne upomnienia w tym względzie

– członek spółdzielni wykracza w sposób rażący i długotrwały przeciwko porządkowi domowemu uniemożliwiając swobodne korzystanie z innych lokali

– członek spółdzielni dewastuje lokal, powoduje szkody w budynku,  niszczy wspólne powierzchnie i urządzenia.

Trzeba podkreślić ,że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie można go sprzedać, nie podlega egzekucji i nie można go dziedziczyć. Jeśli chodzi o sytuację, kiedy umiera jeden ze współmałżonków, to wówczas prawo do lokatorskiego mieszkania przechodzi na drugiego małżonka. Jeśli nie był on członkiem spółdzielni, to musi nim zostać, ale ma na to cały rok czasu.

Istnieje możliwość przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do mieszkania w spółdzielcze własnościowe mieszkanie i spółdzielnia na wniosek członka spółdzielni ma obowiązek zrobić to w terminie półrocznym. Wcześniej trzeba uregulować wszystkie  ewentualne zobowiązania wobec spółdzielni.

 

25 sierpnia 2015