Czy własnościowe spółdzielcze mieszkanie może mieć założoną księgę wieczystą ?

Z pozoru odpowiedź na pytanie zawarte w tytule wydaje się prosta- oczywiście własnościowe spółdzielcze mieszkanie, może mieć założoną księgę wieczystą, bo księga wieczysta to przecież rejestr publiczny przedstawiający stan prawny danej nieruchomości, a własnościowe spółdzielcze mieszkanie niewątpliwie jest własnością, choć nieco ograniczoną przez obowiązki wobec spółdzielni, ale być  może właśnie to jest argument właśnie  za założeniem księgi wieczystej.

Podstawa prawna

Jeśli chodzi o podstawę prawną to należy powołać się na artykuł 24  ustawy o księgach wieczystych i hipotece z roku 1992, który brzmi następująco- „ do ksiąg wieczystych dla spółdzielczych własnościowych praw do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o księgach wieczystych dla nieruchomości” , co przekładając na zwyczajny język oznacza, że można zakładać księgi wieczyste dla spółdzielczych, własnościowych lokali.

Księgi wieczyste są prowadzone przez sądy rejonowe, a konkretnie zajmują się tym specjalne wydziały, tak zwane wydziały wieczystoksięgowe.

Założenie księgi wieczystej - konsekwencje

Założenie księgi wieczystej dla spółdzielczego własnościowego lokalu spowoduje, że mieszkanie zyska większą wiarygodność na trudnym dziś niezwykle rynku nieruchomości i z pewnością będzie atrakcyjniejsze dla kupujących, bo zawarty tam stan prawny nieruchomości będzie jasny i przejrzysty, zaoszczędzi  przyszłemu nabywcy mieszkania  czasu i energii na sprawdzenie wszystkich dokumentów i pomoże w ewentualnym szybszym przekształceniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność. Oto podstawa prawna, czyli artykuł 24 ustęp 2 ustawy „ w razie przekształcenia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w prawo własności nieruchomości, księga wieczysta prowadzona dla spółdzielczego własnościowego lokalu staje się księga wieczysta dla nieruchomości, a wpisana w tej księdze hipoteka na spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu obciąża nieruchomość”.

Do zdecydowanej większości transakcji nieruchomościami niezbędny jest dzisiaj kredyt, a założenie księgi wieczystej umożliwi zaciągnięcie kredytu hipotecznego. Wprawdzie w roku 2013 Sąd Najwyższy orzekł „ spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ustanowione w budynku położonym na gruncie, do którego spółdzielni nie przysługuje własność albo użytkowanie wieczyste stanowi ekspektatywę tego prawa; niedopuszczalne jest założenie księgi wieczystej w celu jej ujawniania” , co oznaczało poważne problemy z zaciąganiem kredytów hipotecznych na mieszkania spółdzielcze własnościowe, ale ostatecznie samorząd notariuszy biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obrotu zdecydował o wznowieniu podpisywania aktów notarialnych dla tego typu lokali.

25 sierpnia 2015