Jakie skutki podatkowe niesie zamiana spółdzielczego prawa do mieszkania na odrębną własność ?

Mieszkania spółdzielcze, które są „spadkiem”  po czasach słusznie minionych, stanowią bardzo poważny procent  współczesnej tkanki mieszkaniowej. Na rynku jest dość sporo takich mieszkań i są to albo tak zwane spółdzielcze, lokatorskie mieszkania lub spółdzielcze własnościowe mieszkania. Mieszkania spółdzielcze lokatorskie są własnością spółdzielni i to spółdzielnia je „podnajmuje” swoim członkom za wyznaczony przez spółdzielnię czynsz, natomiast spółdzielcze prawo własności to własność, ale jakby pomniejszona, bo ograniczona wymaganiami i statutem spółdzielni mieszkaniowej, a spółdzielnia z reguły nakłada obowiązek członkostwa, składek itp. Takie nieco ograniczone prawo własności kiedyś było ok, bo własność w komunie to było z definicji coś bardzo podejrzanego, ale dziś, kiedy kapitalizm dominuje, wydaje się czymś gorszym i odstrasza ludzi. Jest na to sposób- można zgodnie z prawem przekształcić spółdzielcze własnościowe mieszkanie w odrębną własność, taką własność już bez żadnych ograniczeń. Kiedy stajemy się właścicielami jakiejś nieruchomości, to automatycznie powstaje obowiązek podatkowy. Jednakże w przypadku spółdzielczych przekształceń własności sprawa staje się  dość skomplikowana. Przepisy stanowią, że podatek należy się tylko wtedy, kiedy właściciel przekształconego w odrębną własność mieszkania, nie sprzeda go przez pięć pełnych lat, w innych sytuacjach podatek trzeba było uiścić .

Opinia Izby Skarbowej w Katowicach

Przełomowa w tych podatkowych pytaniach okazała się interpretacja Izby Skarbowej w Katowicach wydana 16 stycznia 2015 ( sygnatura orzeczenia IBPBII/2/415-935/14/M Za) . Orzeczenie Izby Skarbowej oparte zostało  na casusie podatnika, który zwrócił się do Izby skarbowej z prośba o interpretację podatkową następującej sytuacji – w roku 2007 podatnik kupił spółdzielcze własnościowe mieszkanie, trzy lata potem przekształcił spółdzielcze prawo własności w odrębne prawo własności tego mieszkania, za następne cztery lata, czyli w roku 2014 podatnik sprzedał to mieszkanie. Zwracający się o interpretację podatkową do Izby Skarbowej w Katowicach podatnik uważał, że nie musi płacić podatku od sprzedaży mieszkania, mimo że od przekształcenia w odrębną własność nie minęło jeszcze pięć lat, a tak przecież stanowią przepisy prawa. Izba Skarbowa w Katowicach w całej rozciągłości przychyliła się do stanowiska podatnika wywodząc, że zamiana spółdzielczego własnościowego prawa  na odrębną własność jest tylko zmianą formą własności   tego samego lokalu i nie jest to nowe nabycie, a okres owych pięciu lat należy liczyć od chwili zakupienia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Izba Skarbowa zwróciła jednak uwagę na konieczność zapłacenia podatku w analogicznej sytuacji, kiedy mamy do czynienia nie z własnościowym spółdzielczym mieszkaniem, lecz tylko z mieszkaniem spółdzielczym lokatorskim. W tym drugim przypadku okres pięcioletniej karencji jest konieczny, jeśli chcemy uniknąć podatku .

 

25 sierpnia 2015