Czynności notarialne wymagające aktu notarialnego

Większość zawieranych  umów nie wymaga aktu notarialnego, choć dla przydania im znaczenia i dla bezpieczeństwa ich zgodności z przepisami prawa, zawsze istnieje taka możliwość, pod warunkiem wszakże, że opłacimy stosowną opłatę notariuszowi ( takie opłaty zależą oczywiście od rodzaju umowy i od wartości przedmiotu umowy- im większy, tym opłaty droższe) .

Są jednak sytuacje i umowy, kiedy zwarcia  ich przed notariuszem i w formie aktu notarialnego jest obowiązkowe, gdyż bezwzględnie wymaga tego prawo. Jeśli umowa, która według przepisów prawa musi być zawarta w formie aktu notarialnego, to każda inna jej forma spowoduje tak zwaną bezskuteczność czynności, czyli po prostu będzie nieważna .

Kiedy obowiązuje akt notarialny?

W prawie określanym przed kodeks cywilny, akt notarialny jest bezwzględnie obowiązkowy w przypadku następujących czynności:

– przeniesienie własności nieruchomości ( z wyłączeniem czynności tak zwanego wniesienia gruntów jako wkładu do rolniczej spółdzielni produkcyjnej)

– przeniesienie wieczystego użytkowania nieruchomości

– umowa przedwstępna sprzedaży nieruchomości

– umowa małżeńska ( intercyza)

– umowa leasingu

– oświadczenie woli osoby, która samodzielnie nie jest w stanie przeczytać umowy

– umowa zrzeczenia się własności nieruchomości

– umowa zbycia spadku

– testament, umowa działu spadku (  dotyczy zazwyczaj nieruchomości rolnej  )

– umowa zrzeczenia się własności nieruchomości

– oświadczenie właściciela dotyczące ograniczeń rzeczowych w stosunku do nieruchomości

– oświadczenie darczyńcy do momentu spełnienia warunków wpływających na ważność umowy darowizny

Akty notarialne dla spółki handlowej

Natomiast dla spółek handlowych akty notarialne są obowiązkowe przy następujących czynnościach:

– statuty spółek akcyjnych

– uchwała wspólników dotycząca zmiany umowy i obniżeniu kapitłu zakładowego spółki

– umowy spółek: akcyjnej, komandytowej, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz partnerskiej

– oświadczenie wspólnika spółki dotyczące objęcia nowych udziałów

– oświadczenie nowego wspólnika spółki o objęciu udziałów

– zawiązanie spółki uchwałą podwyższającą kapitał zakładowy

Akt notarialny w prawi spółdzielczym

Obowiązek przestrzegania formy aktu notarialnego dotyczy również prawa spółdzielczego, a konkretnie chodzi o następujące  sprawy:

1. sporządzenie umowy sprzedaży spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu

2.sporządzenie umowy sprzedaży odrębnej części własności lokalu

3. sporządzenie protokółu pełnomocnictwa dla wspólnot mieszkaniowych .

 

25 sierpnia 2015