Prawo kontroli w spółce z o.o.

Jedną z najbardziej popularnych form prowadzenia spółek są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dzięki odpowiednio skonstruowanym zasadom działania w tego typu spółkach zyskujemy bardzo dużą niezależność nie tylko finansową, ale także rachunkową. W przypadku spółek kilkuosobowych i odpowiedniemu zinterpretowaniu przepisów prawnych możemy zostać w pełni zwolnieni z wymogu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne. Dzięki temu będziemy mogli całkowicie zapomnieć o ZUS.

Kto może kontrolować interesy spółki? 

Każdy z członków spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dzięki ustawodawcy może bez problemu oraz ograniczeń kontrolować interesy spółki niezależnie od wysokości wkładu, jaki włożył podczas jej powstawania, oraz dalszej działalności. W przypadku kiedy w spółce z o.o. ustanowiono radę nadzorczą, to prawo do indywidualnej kontroli może zostać zawieszone. W przypadku kontroli prawo tak zostało skonstruowane, że w dowolnym momencie wspólnik może dokonać przeglądu dokumentów księgowych lub zażądać wyjaśnień w sprawach związanych z działalnością spółki. Wspólnik może także zażądać sporządzenia bilansu spółki, jednak jest to bilans jedynie do własnego użytku np. w celach kontrolnych.

Jak widać, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwalają na bardzo wiele różnych czynności oraz pozwalają wspólnikom nawet z niewielkim wkładem w funkcjonowanie firmy na stałą kontrolę działania firmy, oraz w przypadku niektórych sytuacji także wyjaśnień. Jeżeli takie wyjaśnienia nie zostaną udzielone, może on ubiegać się o rozstrzygniecie sprawy, uchwałą wspólników.

Korzyści z założenia spółki z o. o. 

Nic dziwnego, że tak wielu przedsiębiorców zdecydowało się na założenie spółek z o.o. lub przekształciło swoje jednoosobowe działalności gospodarcze w tego typu spółki. Dzięki temu zyskali bardzo dobre narzędzie do rozwoju oraz pracy. Skoro dzięki przekształceniu w spółkę z o.o. możemy zaoszczędzić rocznie minimum kilkanaście tysięcy złotych, to czemu nie skorzystać z takiej możliwości?

10 maja 2020