Rodzaje spółek w naszym kraju.

W naszym kraju obowiązuje kilka rodzajów spółek, jakie możemy założyć. W zależności od wielkości kapitału oraz ilości wspólników, a także świadczonych usług lub oferowanych towarów wymienić można kilka najważniejszych form spółek.
Spółka cywilna
Pierwszą z nich jest spółka cywilna. Spółki cywilne nie mają osobowości prawnej i są najprostszą formą spółek, jaką możemy wybrać. Polega ona na wspólnym prowadzeniu działalności. Członkami spółki jawnej mogą być osoby fizyczne oraz podmioty gospodarcze, które istnieją już na rynku od pewnego czasu. Aby założyć spółkę cywilną, wystarczy podpisać stosowną umowę pomiędzy wspólnikami, której treść regulowana jest przez artykuły od 860 do 875 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo jesteśmy zobowiązani do rejestracji działalności gospodarczej w urzędzie gminy przez każdego wspólnika z osobna.

Spółka jawna

Kolejnym rodzajem spółek są spółki jawne. Pod wieloma względami przypomina ona wcześniej wspomnianą spółkę cywilną. W odróżnieniu od niej, zasady działania spółek jawnych określane są przez kodeks handlowy, a nie jak w przypadku spółki cywilnej kodeks cywilny. W nazwie spółki jawnej wymagane jest podanie przynajmniej jednej nazwy wspólnika. Każda spółka jawna musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sadowym.

Spółka komandytowa

Trzecim rodzajem spółek są spółki komandytowe. W skład takiej spółki wchodzą jednostki o zróżnicowanym kapitale. Jedną z największych zalet tej formy spółki jest ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania finansowe przedsiębiorstwa.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jedną z najpopularniejszych form spółek są spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Każda spółka z o.o. musi zostać zgłoszona w Krajowym Rejestrze Sadowym, jednak do tego celu wymagany jest kapitał zakładowy w kwocie 5 tysięcy złotych. Możliwości, jakie dają spółki z o.o. stale przyciągają przedsiębiorców, którzy pragną zaoszczędzić na comiesięcznych kosztach oraz daninach dla fiskusa, oraz do ZUS. Odpowiednio skonstruowana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala na uwolnienie się od obowiązku płacenia ZUS.
 

 

 

4 maja 2020