Spółki partnerskie.

Wśród wielu różnych rodzajów spółek, jakie mamy do dyspozycji na naszym rynku, można wyróżnić kilka najbardziej popularnych. Jedną z nich jest np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Odpowiednio skonstruowana spółka z o.o. pozwala na pozbycie się obowiązku comiesięcznych płatności do ZUS oraz oszczędnościach na podatku. Wszystko za sprawą specyficznych zasad, jakie panują w tego typu spółkach.

Spółki partnerskie - na czym to polega?

Innym bardzo interesującym rodzajem spółek są spółki partnerskie. Wg kodeksu spółek handlowych wspólnicy spółek partnerskich nie odpowiadają wzajemnie za swoje zobowiązania. W rezultacie wygląda to tak, że jeden wspólnik nie odpowiada za zaciągnięte zobowiązania drugiego ze wspólników. Jest to bardzo wygodna forma działalności szczególnie dla osób zadłużonych. Do prowadzenia spółek partnerskich uprawnione są osoby wykonujące wolne zawody jak np. adwokaci, lekarze, radcy prawni, pielęgniarki, aptekarze oraz wielu innych przedstawicieli tzw. wolnych zawodów. Zgodnie z art. 95 k.s.h. Partner spółki nie ponosi odpowiedzialności za działanie drugiego z partnerów.

Każda umowa spółki partnerskiej powinna zawierać następujące informacje oraz pozycje: przedmiot działalności spółki, informacja o wykonywanym wolnym zawodzie, nazwiska oraz imiona partnerów zrzeszonych w spółce, siedzibę spółki oraz wysokość wkładów, jakie są wnoszone przez partnerów. W spółce partnerskiej to sami podatnicy są płatnikami podatku PIT. Partnerzy mogą wspólnie rozliczać przychody osiągane z działalności spółki.

Spółki partnerskie - dla kogo?

Jest to coraz ciekawsza alternatywa dla osób, które nie potrzebują zakładać typowej działalności gospodarczej lub też nie mają wystarczająco dużych wkładów do założenia spółki z o.o. Tego typu rozwiązania polecane są dla osób wykonujących wolne zawody, gdyż już z racji samego wykonywania takiego zawodu mają oni sporą dowolność w działaniu oraz nie potrzebują skomplikowanej księgowości, tak jak ma to miejsce w przypadku działalności jednoosobowych, lub bardziej zaawansowanych spółek handlowych.

7 maja 2020