Zmiany w prawie działalności gospodarczej od 2016 roku!

Nowe Prawo działalności gospodarczej ma szansę wejść w życie z początkiem 2016 roku. Komitet Rady Ministrów ma za zadanie zapoznać się z projektem ustawy, nad którą następnie odbędzie się debata w Sejmie i Senacie. Przedsiębiorcy powinni zawczasu zapoznać się z najważniejszymi zmianami, które wpłyną na sposób prowadzenia firmy.

Nowa definicja działalności gospodarczej

Przygotowywane przepisy wprowadzają do pojęcia działalności gospodarczej również te przedsięwzięcia, które nie są nastawione na osiągnięcie zysku. Stanowi to istotną zamianę w porównaniu z brzmieniem dotychczas obowiązującej ustawy, która ograniczała działalność gospodarczą do aspektu zarobkowego.

Ułatwienia dla przedsiębiorców

Celem nowych przepisów ma być uczynienie procedur bardziej przyjaznymi i przejrzystymi oraz uporządkowanie relacji pomiędzy organami administracji państwowej a przedsiębiorcami. Podkreślone zostaje uniwersalne prawo do prowadzenia działalności i fakt, że nikt nie może być dyskryminowany, a każdy przedsiębiorca powinien być traktowany na równi z pozostałymi.

Niejasności w przepisach i sytuacje budzące wątpliwości mają być rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. To zastrzeżenie ma zostać wpisane zarówno do Ordynacji podatkowej, jak również do nowego Prawa działalności gospodarczej. Dzięki temu ma objąć większość kwestii i spraw związanych z działalnością osób posiadających własne firmy - także te prowadzone przez urzędników. Obowiązywać ma również zasada, że to, co nie zostało w sposób wyraźny zabronione, jest dozwolone.

Na urzędników został nałożony obowiązek stosowania zasady proporcjonalności – zgodnie z jej założeniami są oni zobowiązani do podejmowania działań, które są adekwatne do oczekiwanych celów. Postulatem resortu gospodarki jest także zmiana podejścia i wzajemnych stosunków między przedsiębiorcami a urzędami. W założeniu miałyby być bardziej otwarte na nowe inicjatywy, uwzględniać w swoich działaniach oczekiwania osób prowadzących firmy oraz zadbać o lepszą komunikację, a udzielane przez nich informacje powinny mieć charakter wiążący. Urzędnicy będą mieli obowiązek przyjąć nawet niekompletny wniosek, co ułatwi terminowe składanie dokumentów. W części przypadków złożony wniosek będzie podlegał tak zwanej „milczącej akceptacji” – jeśli przedsiębiorca nie otrzyma odpowiedzi w odpowiednim terminie, sprawa będzie potraktowana jako rozpatrzona pozytywnie.

Znaczącym ułatwieniem, szczególnie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z biznesem, będzie z pewnością uchylenie obowiązku składania tych samych dokumentów w różnych instytucjach. Urzędy nie będą mogły żądać od przedsiębiorcy informacji, które już kiedyś podał, nawet jeśli dotyczyły innej sprawy, a dokumenty były złożone w innym miejscu.  

Dodatkowo trzeba zadbać o księgowość, która jest kluczowa przy dobrym prowadzeniu przedsiębiorstwa. Jeśli sami nie rozumiemy prowadzenia księgowości, można skorzystać z usług profesjonalistów, co zdecydowanie ułatwi prowadzenie firmy, zwłaszcza młodym przedsiębiorcom.  Obecnie na rynku działa wiele biur, które specjalizują się w prowadzeniu księgowości. Zdecydowanie koniecznym jest postawienie na firmy pewne, sprawdzone. W celu znalezienia odpowiadającego biura warto zajrzeć na usługi księgowe w Krakowie

 

22 grudnia 2022