PROGRAM FORUM 20 marca 2012 roku

                                                              POBIERZ PROGRAM!

 

Moderator: Iwona Buzak, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

  9.30 – 10.00

 Rejestracja uczestników, poranna kawa

10.00 – 10.30 

 Uroczyste otwarcie Forum z udziałem gości honorowych

 Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego

 Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów

 Artur Kopijkowski-Gożuch, Sekretariat Ministra, Ministerstwo Gospodarki

 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych  

 

I.            ANIELSKIE INWESTYCJE WSPARCIEM DLA MSP                                    

10.30 - 11.00

 Sieć Aniołów Biznesu wsparciem dla MSP

 Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

11.00 - 11.20

 Najnowsze trendy inwestycyjne Aniołów Biznesu

 Sergiusz Borysławski, Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks

11.20 - 12.00

 Wsparcie Anioła - doświadczenia z polskiego rynku - panel dyskusyjny

 Moderator: Tomasz Niciak, Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja

 Paneliści:

 Artur Kopijkowski-Gożuch, Sekretariat Ministra, Ministerstwo Gospodarki

 Przemysław Jura, Koordynator Zarządzający Ponadregionalną Siecią Aniołów Biznesu - Innowacja

 Jacek Błoński, Szef Lewiatan Business Angels

 Piotr Kupczak, Dyrektor ds. Rozwoju Sieci, Sieć Inwestorów Prywatnych SATUS

 Krzysztof Rytel, Dyrektor Departamentu Bankowości Inwestycyjnej, Secus Asset Management S.A.

 Katarzyna Duda, Asystent projektu Inwestornia.pl, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

12.00 - 12.30

 Przerwa kawowa, możliwość konsultacji z ekspertami

 

II.            POLSKA - STABILNY RYNEK DLA INWESTORÓW ?

12.30 - 13.30

 Śląsk - silny region nowoczesnej Europy  - panel dyskusyjny

 Moderator: Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 Paneliści:

 Adam Matusiewicz, Marszałek Województwa Śląskiego

 Marcin Michalik, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów ds. Gospodarczych

 Piotr Wojaczek, Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

 Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach

 Jacek Frejlich, Prezes Zarządu Centrum Banku Śląskiego Sp. z o.o.

 Jerzy Małkowski, Doradca Prezesa, Związek Banków Polskich

13.30 - 13.45    

 Inwestycje w innowacje

 Beata Mazur, Dyrektor ds. Inwestycji BRE Private Banking & Wealth Management S.A.

13.45 – 14.05

 Giełda Papierów Wartościowych – oferta dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania  finansowania, możliwości inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem walutowym

 Bartosz Świdziński, Główny Specjalista w Dziale Rozwoju Rynku, Giełda Papierów Wartościowych  S.A. w Warszawie

14.05– 14.20   

 Narzędzia emisyjne wspomagające skuteczność finansowych rozwiązań wsparcia dla biznesu

 Jarosław Ławrynowicz, Prezes Zarządu Zakładu Ekspertyz Gospodarczych Sp. z o.o.

14.20 – 14.35

 Dotacje dla polskich przedsiębiorstw – aktualne możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich  i krajowych

 Marcin Jaroś, Ekspert ds. Dotacji, CAPITAL - Europejski Consuliting Inwestycyjny

14.35 – 15.20

 Lunch, możliwość konsultacji z ekspertami

  

III.           KOBIETA – BIZNES – FINANSE  

15.20 - 15.45

 Kobiety i ich rola w innowacyjnej gospodarce

 Anna Jordyga, Właścicielka IBT – Inwestycje Bez Tajemnic

15.45 - 16.15

 Siła kobiet w dzisiejszym biznesie

 Izabela Kielczyk, Psycholog biznesu, coach, Wiceprezes Ypsilon Media Sp. z o.o.

16.15 - 16.45

 Kreowanie wizerunku w biznesie

 Małgorzata Ruprich, Ekspert Akademii Kreowania Wizerunku

16.45 - 17.30

 Supermenki w męskim świecie biznesu - panel dyskusyjny

 Moderator: Sylwia Różycka-Jaroś, Uniwersytet Warszawski

 Panelistki:

 Aldona Michalak, Prezes Zarządu Głównego Ligii Kobiet Polskich

 Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze

 Elżbieta Kazibut-Twórz, Koordynator projektów specjalnych Dziennika Zachodniego

 Grażyna Szymborska, Dyrektor Naczelna Filharmonii Śląskiej

 Ewa Gołębiowska, Dyrektor Zamku Cieszyn

 Agnieszka Michalska–Rechowicz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

17.30 - 17.45

 Losowanie nagród

 

15.00 - 18.15      

 Spotkanie Pomysłodawców z Inwestorami w ramach Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – 
 Innowacja (Sala Kirasjerów – Hotel Arsenal Palace)

17.30 - 19.30

 Spotkanie w ramach Stowarzyszenia Association of Business Angels Networks ( Sala Główna)

18.30 - 20.00

 Szkolenie z zakresu wizażu i stylizacji (Sala Kirasjerów – Hotel Arsenal Palace) 

20.00

 Uroczysty Business Bankiet (wstęp z zaproszeniami)

 

                               PROGRAM FORUM 21 marca 2012 roku

 

9.30 – 10.00

 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15

 Otwarcie drugiego dnia Forum

 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

 

IV.            INNOWACYJNE TECHNOLOGIE W DZIAŁALNOŚCI MSP - WSPÓŁPRACA SEKTORA NAUKI I BIZNESU

10.15 - 10.35

 Nowoczesne źródła finansowania innowacji dla MSP

 Przemysław Jura, Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

10.35 – 10.55

 Impulsy rozwojowe dla firm innowacyjnych – kapitał, doradztwo, środowisko

 Wojciech Grzyb, Koordynator Projektu, Park Naukowo – Technologiczny "TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.

10.55 - 11.10

 Efekty realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w woj. śląskim

 Anna Bobka-Adwent, Dyrektor Zespołu ds. Regionalnej Instytucji Finansującej Górnośląska Agencja Rozwoju
 Regionalnego S.A.

11.10 – 12.00

 Innowacje i ich wpływ na rozwój MSP – panel dyskusyjny

 Moderator: Tomasz Niciak, Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii

 Paneliści:

 Anna Rąplewicz, Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych i Projektowych, Regionalna Izba Gospodarcza
 w Katowicach

 Joanna Sochacka, Prezes Zarządu Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o.

 Aleksander Bąkowski, Członek Zarządu Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji
  i Przedsiębiorczości w Polsce

 Dariusz Lenkiewicz, Centrum Transferu Technologii i Rozwoju Przedsiębiorczości, Politechnika Warszawska

12.00 - 12.30          

 Przerwa kawowa, możliwość konsultacji z ekspertami

 

V.           ROZWÓJ SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU

12.30 - 12.50        

 Powstanie i rozwój koncepcji  CSR

 Miłosz Omastka, Prezes Regionalnego Centrum Biznesu w Katowicach

12.50 - 13.10

 Upowszechnianie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w polskich przedsiębiorstwach

 Dr Mieczysław Bąk, Prezes Instytutu Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym

13.10 - 13.30            

 Rola ekonomicznej szkoły wyższej w propagowaniu wiedzy o CSR (raport z badań)

 Ks. dr Grzegorz Polok, Katedra Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny
 w Katowicach

13.30 - 13.50           

 Ochrona informacji prawnie chronionych, korzyści i obowiązki

 Artur Górecki, Prezes Zarządu Standarder Sp. z o.o.

 

VI.           MARKETING I PR W BIZNESIE

14.00 – 14.30 

 Zawartość i budowa serwisów internetowych a konkurencyjność firm

 Tomasz Sucheta, Ekspert Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych

14.30 – 15.00

 Wizerunek firmy i jej lidera jako podstawy budowania wartości firmy.
 Wprowadzenie do zagadnień Public Relations, nowoczesnego wizerunku i mediów społecznościowych

 Szymon Sikorski, Specjalista ds. komunikacji i strategii w Agencji PR Publicon Sp. z o.o.

15.00 – 15.30       

 Do czego jest nam potrzebny ten cały PR?

 Aneta Zacharz, Managing Director, Agencja Montrilo

15.30 – 16.00

 Losowanie nagród i zakończenie IV Forum InvestExpo

 

                                 Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie.

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2019