Wybór konferencji:
Wybierz z listy
Imię:
Nazwisko:
Numer telefonu:
Adres e-mail:
Branża:
Wybierz z listy
Firma/Instytucja:
Stanowisko:
Ulica i nr domu:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych w celach marketingowych w tym umieszczanie ich w bazach danych Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych z siedzibą w Warszawie oraz udostępnianie ich podmiotom będącym Klientami Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
Równocześnie wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204), na podany w formularzu adres poczty elektronicznej.
pola obowiązkowe
REJESTRACJA