22 maja br. w Hotelu Bulwar w Toruniu odbyła się konferencja gospodarcza z cyklu  InvestExpo Business Meeting pn. „Wiedza. Biznes. Finanse”. Konferencja została poświęcona tematyce energii i ekoinnowacji w przedsiębiorstwie.  Uroczystej inauguracji dokonali Rafał Pietrucień, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju i Planowania Przestrzennego oraz Przemysław Jura, Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych.

Temat innowacyjnych źródeł finansowania innowacji w energetyce zaprezentował Przemysław Jura, Prezes Zarządzający Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych. Omówił on kwestie kapitału wysokiego ryzyka, trendy w finansowaniu innowacyjnych przedsięwzięć energetycznych przez Anioły Biznesu, private equity oraz venture capital akcentując korzyści każdej z przedstawionych form finansowania.

Pan Piotr Danielski, Wiceprezes Zarządu DB Energy Sp. z o.o. omówił temat audytu efektywności energetycznej jako podstawy ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty. W swoim wystąpieniu podkreślił, iż najlepszym sposobem rozpoczęcia projektów podnoszących efektywność wykorzystania energii, prowadzących do redukcji kosztów, jest wykonanie pełnego bilansowego audytu efektywności energetycznej. Audyt jest bowiem podstawowym narzędziem zmniejszającym ryzyko inwestycji związanych z modernizacją urządzeń  w modelu opartym na oszczędnościach. Wystąpienie DB Energy Sp. z o.o. spotkało się z wyjątkowym zainteresowaniem uczestników, co zakończyło się licznymi pytaniami z sali.

Członek Rady Nadzorczej Bałtyckiego Centrum Transferu Technologii, Pan Marek Dondelewski zaprezentował instrumenty wsparcia ekoinnowacji przedsiębiorstw - scenariusze finansowania strukturalnego w perspektywie Europa 2020. Wskazywał na główne wyzwania, oraz ramy systemu ekoinnowacji przedsiębiorstw. Przedstawił model wdrażania ekoinnowacji i źródła ekoinnowacji firm. Ponadto zaprezentował sieć ekoinnowacji i jej architekturę.

Zygmunt Jaczkowski, Prezes Zarządu Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu w swoim wystąpieniu pt. „Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii” nawiązał do tematu audytu energetycznego w przedsiębiorstwach, podkreślając raz jeszcze jego cel, jakim jest ocena opłacalności przedsięwzięcia nie tylko termomodernizacyjnego, czyli ograniczenia strat ciepła, ale też  ograniczenia strat prądu i racjonalnego gospodarowania energią ze wskazaniem etapów modernizacji przynoszących najszybszy zwrot nakładów inwestycyjnych z oszczędności energii. Pan Prezes przytoczył również przykłady zastosowania rozwiązań przynoszących duże oszczędności energii lub powodujących obniżenie kosztów jej wytwarzania i ograniczenia emisji CO2 i  NOx do atmosfery.

Rafał Sękowski, Kierownik Biura Funduszu Powierniczego JEREMIE, Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego Sp. z o.o. oraz Monika Mazur-Świerczyńska — Prezes Zarządu Toruńskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przedstawili proces ubiegania się o pożyczki i poręczenia na inwestycje w ramach projektów realizowanych przez ww. Fundusze przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE, promującej wykorzystanie instrumentów inżynierii finansowej w ramach polityki spójności, w celu usprawnienia dostępu do finansowania dla MŚP.

Konferencja zgromadziła m.in. przedsiębiorców i ekspertów w dziedzinie innowacji, energetyki, finansów, inwestycji, którzy aktywnie uczestniczyli w wydarzeniu, inicjując trudne i ambitne pytania, z którymi prelegenci żywo polemizowali. O rozwiązaniach energetycznych i finansowaniu ekoinnowacji w przedsiębiorstwie długo dyskutowano w kuluarach.

Spotkanie stworzyło platformę wymiany doświadczeń i wiedzy z zakresu rozwiązań energetycznych i finansowania ekoinnowacji w przedsiębiorstwie. Pozwoliło to zgromadzonym uczestnikom pozyskać informacje przydatne do sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej i ciągłego jej doskonalenia.

 

Materiały do pobrania:

1. Innowacyjne źródła finansowania innowacji w energetyce - Przemysław Jura, Prezes Zarządu, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych. pobierz

2. Audyt Efektywności jako podstawa ubiegania się o dofinansowanie i białe certyfikaty - Piotr Danielski, Wiceprezes Zarządu, DG Energy Sp. z o.o.pobierz

3. Instrumenty wsparcia ekoinnowacji przedsiębiorstw - scenariusze finansowania strukturalnego w perspektywie Europa 2020 - Marek Dondelewski, Członek Rady Nadzorczej, Bałtyckie Centrum Transferu Technologii. pobierz

4. Modernizacje energetyczne w przedsiębiorstwach ze zwrotem nakładów z oszczędności energii - Zygmunt Jaczkowski, Prezes Zarządu, Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu. pobierz

5. Pożyczki i poręczenia na inwestycje w ramach projektów realizowanych przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. oraz Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. przy wykorzystaniu środków pochodzących z RPO WK-P na lata 2007-2013 z uwzględnieniem Inicjatywy JEREMIE
Rafał Sękowski, Kierownik Biura Funduszu Powierniczego JEREMIE, Kujawsko-Pomorski Fun-dusz Pożyczkowy Sp. z o.o. pobierz
Monika Mazur-Świerczyńska, Prezes Zarządu, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. pobierz

 

GALERIA

 

 

Honorowy patronat:

        

 

 

Sponsor wspierający:

 


Partnerzy

                  
            

 

 

Patronat medialny

  
  

      

 

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2021