Postępowanie sądowe a alimenty

Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo w czasie toczącego się akurat postępowania sądowego należy zabezpieczyć swoje kontakty z dzieckiem, alimenty oraz miejsce zamieszkania naszego potomka. Dzięki czemuś takiemu być może możliwe będzie uzyskanie alimentów jeszcze przed ogłoszeniem wyroku sądu dotyczącego postępowania. Cechą charakterystyczną postępowań sądowych w naszym kraju jest to, że potrafią one trwać dość długo.

Jak to wygląda z polskim prawie?

Z tego też powodu w świetle polskiego prawa istnieje możliwość zabezpieczenia swoich roszczeń na czas trwania takiego procesu – w praktyce sąd może dzięki temu uregulować pewne kwestie na czas, w którym takie postępowanie się toczy. Jest to bardzo dobry sposób na zabezpieczenie kwestii związanych z dzieckiem, jego miejscem zamieszkania czy też płaconymi na jego rzecz alimentami. Zabezpieczenie alimentów na czas trwania procesu jest bardzo ważne, bowiem dzięki temu nie trzeba czekać wielu miesięcy na to, aby takie zabezpieczenie finansowe zaczęło być nam przekazywane dopiero po ogłoszeniu przez sąd wyroku. Jeżeli sąd wyda wyrok o zabezpieczeniu alimentów, to otrzymujemy podstawy do wszczęcia egzekucji komorniczej w celu odzyskania tego typu środków. Opłacanie takich alimentów jest obowiązkowe dla osoby do tego zobowiązanej nawet w sytuacji, gdy złożyła ona zażalenie na wydany przez sąd wyrok i czeka akurat na jego rozpatrzenie. Wniosek o zabezpieczenie alimentów można składać na dwa różne sposoby. Z jednej strony może to być samodzielny wniosek włożony w dowolnym momencie trwania postępowania sądowego, a z drugiej – aneks zamieszczony w głównym pozwie. Taki wniosek może być złożony w postępowaniu o rozwód lub o ustalenie wysokości alimentów. Zostanie on rozpatrzony przez sąd w trybie natychmiastowym, a wyniki postępowania w tej sprawie zostaną przedłożone w formie pisemnej obu stronom. Warto pamiętać o kilku kwestiach formalnych, takich jak zamieszczenie daty oraz oznaczenia sądu w przypadku, gdy składamy samodzielny wniosek. Bardzo ważne jest również przedstawienie uzasadnienia, dla którego występujemy z takim wnioskiem.

Zwrot nadwyżki alimentów

Na szczęście nie musimy w żaden sposób omawiać okoliczności, jakie akurat wystąpiły; wystarczy jedynie samo ich opisanie. Musimy również prawidłowo określić wysokość alimentów, jakie chcemy otrzymywać na dziecko; jeśli okaże się, że we wniosku otrzymaliśmy wyższe alimenty niż w końcowym werdykcie sądu, to będziemy musieli potem oddać całą nadwyżkę jaką otrzymamy do tej pory.

19 maja 2020