Zasady dziedziczenia w spółce partnerskiej

Spółkę partnerską można krótko scharakteryzować w następujący sposób- to dość popularna, osobowa  spółka prawa handlowego, która prowadzi przedsięwzięcia gospodarcze pod jedną marką . To co jest dla spółki partnerskiej charakterystyczne i co zasadniczo odróżnia ją od innych spółek prawa handlowego, to jest to, że udziałowcami spółki partnerskiej muszą być osoby  wywodzące się z tak zwanych wolnych zawodów. To jakie to mają być zawody określa precyzyjnie prawo, konkretnie artykuł 88 kodeksu spółek handlowych, który jasno mówi- partnerami w spółce partnerskiej mogą być osoby wykonujące następujące zawody:

 • adwokat
 • radca prawny
 • notariusz
 • architekt
 • makler papierów wartościowych
 • lekarz
 • lekarz dentysta
 • lekarz weterynarii
 • pielęgniarka
 • położna
 • aptekarz
 • księgowy
 • inżynier budownictwa
 • rzecznik patentowy
 • rzeczoznawca majątkowy
 • biegły rewident
 • broker ubezpieczeniowy
 • tłumacz przysięgły
 • doradca inwestycyjny

Tylko przedstawiciele tych wolnych zawodów mogą być udziałowcami w spółce partnerskiej. Spółka partnerska funkcjonuje w taki sposób, że prowadzenie spraw spółki należy w jednakowy sposób do wszystkich jej partnerów i że partnerzy  w tej spółce nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania całej spółki wynikające z wykonania pracy przez pozostałych udziałowców spółki, dotyczy to tez działań osób zatrudnionych przez spółkę, czyli mówiąc po prostu, każdy odpowiada za siebie .

Ważność umowy

Żeby umowa spółki miała moc prawną, musi być sporządzona w formie aktu notarialnego.

Jeśli zaś chodzi o sprawy dziedziczenia, to generalna zasada jest taka – udziały w spółce partnerskiej nie podlegają dziedziczeniu.

Jak to zwykle jednak w prawie bywa, od każdej generalnej zasady są wyjątki i tak jest oczywiście i w tym przypadku. Klucz jak zwykle znajduje się w umowie spółki partnerskiej- jeśli umowa przewiduje, że po śmierci jednego z partnerów jego spadkobiercy mogą wstąpić do spółki w jego miejsce, to jest to oczywiście możliwe. Warunek jest taki- wstępujący  do spółki partnerskiej  nowy partner, musi mieć odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

 W spółkach cywilnych po śmierci jednego z partnerów następuje automatyczne rozwiązanie spółki, ale w przypadku spółki partnerskiej  tak nie jest – oczywiście przesadzający jest zapis umowy i wola pozostałych partnerów spółki.

W przypadku, kiedy umowa spółki nie zawiera klauzuli o kontynuacji działalności w razie śmierci jednego z partnerów, to następuje jej likwidacja, przed którą jest dość skomplikowany proces likwidacyjny. Podczas trwania tego procesu miejsce zmarłego partnera zajmują jego spadkobiercy, choć wówczas jeszcze ich zobowiązania co do spółki są mocno ograniczone, bo do chwili przyjęcia spadku odpowiadają tylko do wysokości spadku, no chyba,że przyjmują spadek z tak zwanym dobrodziejstwem inwentarza, wówczas ich zobowiązania wobec spółki są do wysokości wprowadzonych aktywów.

 

25 sierpnia 2015