Wrocław

Październik 2011

W dniach 11-12 października 2011r. we wrocławskim Hotelu Mercure Panorama odbyła się organizowana przez Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych II Wrocławska Konferencja InvestExpo Business Meeting z hasłem przewodnim  „Czy Dolny Śląsk może stać się rajem dla Inwestorów?”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele kadry naukowej
i badawczej, przedsiębiorcy, członkowie zarządów spółek oraz inwestorzy. Poruszono tematy dotyczące m.in. inwestowania w MŚP, prawnych i podatkowych aspektów pozyskiwana kapitału czy perspektyw inwestycyjnych na rok 2012. Nie zabrakło również paneli dyskusyjnych – tytułowego oraz panelu „Wielki biznes nie dla kobiet?”, nad którym honorowy patronat objął Wicewojewoda Dolnośląski - Pani Ilona Antoniszyn- Klik.

W tych samych dniach miały miejsce również dwie konferencje Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu- Innowacja – pierwsza o charakterze naukowo-informacyjnym, druga dotycząca finansowania zewnętrznego o charakterze udziałowym. Wydarzenia przybliżyły działanie sieci Aniołów Biznesu, historię Aniołów i pomysłodawców, a także kwestie z zakresu finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. 12 października, równolegle do konferencji, odbyło się także spotkanie inwestorskie, na którym zostały przedstawione najlepiej rokujące projekty z bazy pomysłów PSAB-I. Wszystkie wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Pragniemy serdecznie podziękować prelegentom za doskonałe wystąpienia oraz  przybyłym gościom za uwagę i zainteresowanie. Jesteśmy również niezmiernie wdzięczni patronom honorowym oraz medialnym za pomoc w zorganizowaniu wydarzenia i rozpowszechnianiu informacji na temat naszej działalności. Szczególnie chcielibyśmy podziękować naszym partnerom - Krajowemu Rejestrowi Długów (Partner Platynowy), Prometei Capital, TaxaGroup, Krawczyk i Wspólnicy (Partnerzy Srebrni), Kancelarii CSW i Centrum Medycznemu Enel-Med (Partnerzy Brązowi) oraz Partnership Investments, Fitz Roy, PROFESCAPITAL, SMS Kredyt, BBI Seed Found, Sales Consulting, Dolnośląskiemu Ośrodkowi Transferu Wiedzy i Technologii, Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej, Dolnośląskiemu Parkowi Innowacji i Nauki oraz Instytutowi Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet.

Prezentacje Prelegentów:

A. Maka - Efektywne narzedzia wsparcia MSP

J. Chrobot - Dlaczego warto wspolpracowac w klastrze

K. Bosowiec - Projekt i siec AutoNet

K. Pilat - Ocena ryzyka kontraktu

M. Krawczyk - Rola doradcy prawnego w procesie pozyskiwania kapitalu

M. Maslowski - Oczekiwania inwestorow wobec spolek z rynku NC

M. Tokarek - Budowa wartosci firmy

M. Wojcik - EnelMed

P. Wieczynski - Inwestowanie w MSP

S. Czyczerski - NewConnect, GPW

 

Maj 2011

W dniu 10. maja 2011r. we Wrocławskim Parku Przemysłowym przy udziale I Dolnośląskiego Forum Gospodarczego oraz we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim, Dolnośląskim Parkiem Innowacji i Nauki S.A., Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o. oraz MCI.Bioventures Sp. z o.o odbyła się Konferencja Invest Expo Business Meeting.

Konferencja została podzielona na dwa bloki tematyczne, zatytułowane: „Aniołowie Biznesu – rozwiń skrzydła innowacji” oraz „Kapitał na rozwój innowacyjności”. Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się przedstawiciele kadry naukowej i badawczej, przedsiębiorcy, członkowie zarządów spółek oraz inwestorzy. Poruszono tematy dotyczące m.in. prowadzenia innowacyjnych projektów, pozyskiwania zewnętrznego finansowania dla firm, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, procesów inwestowania, bezpieczeństwa informacji, rozpowszechniania wiedzy naukowej oraz funkcjonowania sieci Aniołów Biznesu.

Prezentacje Prelegentów:

A.Janus - Przygotowanie spółki i proces inwestycyjny przy udziale inwestorów prywatnych

B.Dziemaszkiewicz - Jak pozyskac inwestora (indywidualnego)?

M. Uherek - Inwestycje kapitałowe w innowacyjne projekty

P. Jura - Model funkcjonowania Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu - Innowacja (PSAB-I)

P. Skalecki - Private Equity i Venture Capital źródło finansowania innowacji

P. Wieczyński - Budowanie wartości firmy

T. Niciak - Współpraca nauka - przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku

E. Chlebus - Uwarunkowania dla skutecznego prowadzenia innowacyjnych projektów

S. Poplonski - Inicjatywa JEREMIE źródłem wsparcia dla MSP w regionie

P. Wielgus - Modele Komercjalizacji EIT+

J. Wasilewski - Wycena IP dla PSAB-I

S. Czyczerski - GPW/NewConnect: do jakich celów przedsiębiorstwo może wykorzystać debiut?

S. Gawryszczak - Na co firmy mogą pozyskać dotacje do końca 2013r.?

Partnerzy i patroni:
projektowanie stron www copyright by InvestExpo 2021